Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Umowa patronacką ze szkołą nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej

 

23. listopada br. Z inicjatywy WHiDK UPJPII podpisana została umowa patronacką ze szkołą nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej.

Kilka słów o szkole s. Katarzyny Jakubiec - Dyrektora szkoły
Szkoła Podstawowa nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie jest instytucją prowadzoną przez
Siostry Nazaretanki. W duchu wartości chrześcijańskich, zgodnie z charyzmatem ukierunkowanym na
rodzinę staramy się wychowywać małego człowieka, włączając w ten proces wszystkich, którzy
tworzą środowisko szkolne, a szczególnie Rodziców. Czynimy to nie tylko poprzez naukę, ale staramy
się wychowywać naszych uczniów do korzystania z dóbr kultury, dziedzictwa narodowego,
uczestnictwa w życiu Kościoła oraz uwrażliwiania ich na potrzeby innych.
www.szkolanazaret.pl

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018