Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej" „Unity of diversities – cultural heritage of the Visegrad Four"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

 

"Wspólnota różnorodności - dziedzictwo kulturowe Krajów Czwórki Wyszehradzkiej"

„Unity of diversities – cultural heritage of the Visegrad Four"

 

14-15 listopada 2017

Kraków ul. Franciszkańska 1, sala 120

 

Organizatorzy:

 • Katedra Archiwistyki i NPH Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJP II w Krakowie
 • Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
 • Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta
 • Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute University of Nyíregyháza,

 

Plan

14    listopada (wtorek)

9.00 – 11.00

 1. dr hab. prof. UPJPII Robert Tyrała (UPJPII w Krakowie, Polska) - Muzyka narzędziem jedności i pokoju. Działalność Pueri Cantores w Europie środkowo-wschodniej.
 2. doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy) - Welehrad - symbol poslání slovanských národů
 3. doc. Mgr. Kamil Kardis, PhD. (UP w Presove , Słowacja) -  Svet kultúr a tradícií slovensko-poľského pohraničia. Kontext glokalizácie.
 4. mgr Andrzej Giza (UPJPII w Krakowie, Polska) - Rok 1956 – Poznański Czerwiec i Węgierska Rewolucja

Dyskusja

 

Przerwa kawowa

 

11.00 – 13.00

 1. prof. zw. dr hab. Józef Marecki (UPJPII w Krakowie, Polska) - “Nasi święci”. Przenikanie kultu świętych na ziemaich krajów V4.
 2. doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. (UP w Presove, Słowacja) -  Púť - cesta osobného a spoločenského obrodenia
 3. prof. ThDr. Marek Petro, PhD.   (UP w Presove, Słowacja) -  Prínos mučeníkov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pre hodnotovú identitu Európy
 4. dr hab. prof. UAM  Piotr Gołdyn (UAM w Kaliszu, Polska) – Wizerunki i symbole maryjne w herbach miast państw grupy wyszehradzkiej

Dyskusja

 

Przerwa obiadowa

 

14.00 – 16.00

 1. dr hab. Bożena Jandzioł Stawska (UP Kraków, Polska) – Zapomniane dziedzictwo starożytnego Rzymu – rodzina, społeczeństwo, Państwo.
 2. dr hab. prof. UR Marlena Makiel-Hędrzak (Uniwersytet Rzeszowski, Polska) – Czas osobny - czas wspólny. Na marginesie wystawy VISEGRAD4ART
 3. mgr Anna Domin (UPJPII w Krakowie, Polska) – Narody Grupy Wyszehradzkiej w przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych
 4. mgr Marcin Rdzak (UPJPII w Krakowie, Polska) Ochrona cyfrowego dziedzictwa kulturowego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 

 

16.30
Pokaz tańców historycznych, Szkoła Tańca Jane Austen

 

 

15 listopada (środa)

9.00 – 11.00

 1. prof. dr hab. Jacek Kowalski (UAM w Poznaniu, Polska) – Polskie sejmiki według Jana Piotra Norblina
 2. prof. dr hab. Jacek Urban (UPJPII w Krakowie, Polska) – Św. Jadwiga królowa w Europie Środkowo-Wschodnie
 3. dr hab. Marian Wołkowski-Wolski (UPJPII w Krakowie, Polska) Kulturotwórcza rola ziemian polskich
 4. dr Tomasz Graff (UPJPII w Krakowie, Polska) – „To nasze dziedzictwo!”. Dylematy sterników Akademii Krakowskiej w I poł. XVII w. 

Dyskusja

 

Przerwa kawowa

 

11.00 – 13.00

 1.       prof. dr hab. Ewa Latkiewicz (UMCS Lublin, Polska) – Nurt historyzmu w dziewiętnastowiecznej biżuterii na ziemiach Polski, Czech i Węgier.
 2. dr hab. Lucyna Rotter (UPJPII w Krakowie, Polska) – Podobieństwa i różnice w strojach narodowych i ludowyc krajów Grupy V4
 3. mgr Justyna Kuśtowska (WSD Kielce, Polska) – Chrześcijańskie symbole religijne i ich funkcjonowanie w kulturze współczesnej.
 4. prof. dr hab. Bernadett Puskas (University of Nyíregyháza, Węgry) – Spotkanie europejskiej i bizantyjskiej tradycji w sztuce XVII wieku diecezji mukaczewskiej

Dyskusja

 

Przerwa obiadowa

 

14.00 – 16.00

 1. doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Koszyce, Słowacja) – Činnosť Gréckokatolíckej cirkvi počas procesu pričlenenia Podkarpatskej Rusi k Sovietskemu zväzu
 2. dr György Janka (S. Atanáz G.H.F., Węgry) - Powstanie i rozwój węgierskiej diecezji greckokatolickiej
 3. dr Cseby Geza Phd (Wegry)- Wątki narodowe w literaturze polski i Węgier
 4. dr Joanna Małocha (UPJPII w Krakowie, Polska) – Tak nas widzą, jak się piszemy - obraz rodzimej historii w wybranych materiałach dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego.
 5. dr Maria Wacławek (Uniwersytet w Lublianie, Słowenia) – Tekst literacki jako przejaw dziedzictwa kulturowego w nauczanie języka polskiego jako obcego

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019