Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Międzynarodowa Konferencja naukowa: Musica sacra - instrumentum laudis. 50-lat w służbie muzyki kościelnej, Instrukcja wykonawcza Soboru Watykańskiego II Musicam Sacram (1967-2017)

 

22 listopada 2017 roku, godz. 9. 30 

Aula Akademii Muzycznej Florianka, Kraków, ul. Basztowa 8

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Musica sacra - instrumentum laudis. 50-lat w służbie muzyki kościelnej, Instrukcja wykonawcza Soboru Watykańskiego II Musicam Sacram (1967-2017)

 

Słowo wprowadzające:

prof. dr hab. Stanisław Krawczyński, Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie 

 

Prowadzenie:

ks. dr hab. Robert Tyrała prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Akademia Muzyczna, Kraków) 

 

Wykłady:

mons. prof. Vincenzo de Gregorio 

Papieski Instytut Muzyki Kościelnej, Watykan

Chiesa, Arte e Musica: un'esperienza di ricerca e di scoperta di sempre nuovi orizzonti (Kościół, Sztuka i Muzyka: doświadczenie poszukiwań i odnajdywania zawsze nowych horyzontów)

 

dr hab. Michał Sławecki 

Uniwersytet Muzyczny, Warszawa

Śpiew gregoriański w liturgii po Soborze Watykańskim II – dokumenty, ludzie, fakty, praktyka

 

don Gilberto Sessantini 

Bergamo, Włochy

 Il ministero dell'organo e dell'organista in Musicam sacram. Bilanci e prospettive (Posługa organów i organisty w Musicam Sacram. Ocena i perspektywy)

 

ks. dr Marius Linnerborn 

Instytutu Liturgiczny, Trier, Niemcy

Die Aufgaben der Chöre in der Liturgie heute (Zadanie chórów w liturgii dzisiejszych czasów)

 

ks. dr Wojciech Kałamarz CM 

Krakó

Śpiew wiernych w liturgii w świetle watykańskiej instrukcji Musicam sacram

 

na zakończenie Konferencji nastąpi

wręczenie czasopisma Pro Musica Sacra 15 (2017)

dedykowanego

ks. prof. dr hab. Janowi Józefowi Janickiemu z okazji 70-rocznicy urodzin

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019