Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wspólnota różnorodności – dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszehradzkiej”

Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove, Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta, Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute University of Nyíregyháza mają zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wspólnota różnorodności – dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszehradzkiej” Unity of Diversities  - Cultural Heritage of the Visegrad Four, która odbędzie się w dniach 14–15 listopada 2017 r. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00 w budynku przy ul. Franciszkańskiej 1, w sali 120.

 

Podczas konferencji prelegenci będący przedstawicielami polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych zaprezentują w swoich wystąpieniach zagadnienia związane z historią, kulturą, symboliką religijną państw Grupy Wyszehradzkiej. Szczególny akcent zostanie położony na ukazanie tych płaszczyzn i dziedzin, które już od dziesięcioleci są wspólne dla krajów Grupy V4 i jednocześnie przyczyniają się do budowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowy program  w załączniu.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018