Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Zainaugurowano Warsztaty Historyczne dla uczniów szkół średnich!

 

Warsztaty Historyczne dla uczniów szkół średnich Historia człowieka – człowiek w historii zostały zainaugurowane 21 października 2017 r. Uczestników powitał prodziekan naszego Wydziału dr Tomasz Graff oraz kierownik warsztatów dr hab. Józef Cezary Kałużny. Po krótkiej prezentacji dotyczącej Uczelni, Wydziału oraz przedstawieniu kwestii organizacyjnych przez Panią mgr Magdalenę Ficoń i Pana mgra Marcina Rdzaka grupa ponad 50 słuchaczy przeszła do Instytutu Pamięci Narodowej. Spotkanie w IPN, w ramach którego pan Łukasz Płatek wygłosił wykład, odbyło się pod hasłem Za komuny było lepiej? Blaski i cienie PRL-u. W czasie wykładu prowadzący przybliżył aspekty życia codziennego w PRL związane z brakiem artykułów pierwszej potrzeby, reglamentacją towarów oraz nieoficjalnymi sposobami ich nabywania. Uczestnicy mogli zapoznać się z „kulturą kolejkową”, zjawiskiem towarzyszącym każdego dnia Polakom w PRL. Wykład uzupełniały fragmenty filmów z epoki oraz wywiady ze świadkami historii. Dzięki grom planszowym przygotowanym przez IPN „Kolejka” oraz „Dywizjon 303” nasi słuchacze mogli choć przez chwilę poczuć się jak w czasach PRL. Następne spotkanie w ramach warsztatów odbędzie się 18 listopada 2017 r. pod hasłem Życie w przestworzach – marzenie Ikara marzeniem każdego człowieka.

 

 

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018