Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej Profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi

17 października 2017 r.  miała miejsce piękna uroczystość  wręczenia Księgi Pamiątkowej Profesorowi Kazimierzowi Kuczmanowi, który obchodził swoje 70-te urodziny. Księga została przygotowana w atrakcyjnej szacie graficznej pod redakcją dr Joanny Ziętkiewicz-Kotz i nosi tytuł "Tendit in ardua virtus". Można ją nabyć w Instytucie Historii Sztuki i Kultury. Na uroczystość llicznie przybyłych gości zaprosili Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. dr hab. Jan Ostrowski oraz Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII ks. prof. dr hab. Jacek Urban. Reżyserem całego przedsięwzięcia był ks. dr Szymon Tracz, który przedstawił dzieje życia Profesora Kazimierza Kuczmana połączone z przeglądem zdjęć z dawnych lat. Na uroczystości był obecny Rektor Uniwersytetu Papieskiego ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak, który wygłosił okolicznościowe przemówienie. Przemawiali także Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. dr hab. Jan Ostrowski, prof. dr hab. Adam Małkiewicz oraz Dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII ks. dr hab. Dariusz Tabor, prof UPJPII. Najwięcej wzruszeń dostarczyły zebranym wspomnienia samego Bohatera uroczystości. Dostojny Jubilat podziękował wszystkim przyjaciołom i kolegom za przybycie, a po części oficjalnej trwały jeszcze długie rozmowy przy smakowitym poczęstunku.

Wspomnienia Profesora Kazimierza Kuczmana,

byłego Dyrektora Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII

 

W przyjacielskim uścisku ze swoim dawnym

wykładowcą Profesorem Adamem Małkiewiczem

 

Sekundy po wręczeniu Księgi Pamiątkowej

 

Prowdzący uroczystość ks. dr Szymon Tracz

 

Zebrani goście

Koncert Chóru Psalmodia

Jego Magnificencja Rektor ks. prof. dr hab. Wojciech Zyzak

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018