Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Profesor naszego Wydziału Arcybiskup dr hab. Grzegorz Ryś Metropolitą Łódzkim – GRATULUJEMY!

Abp dr hab. Grzegorz Ryś

Urodził się 9 lutego 1964 roku w Krakowie. Studiował na Wydziale Teologicznym oraz Historii Kościoła Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święceń prezbiteratu udzielił mu 22 maja 1988 roku w katedrze na Wawelu kard. Franciszek Macharski. Doktor teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej 8 maja 1995. Habilitację uzyskał 30 marca 2000 na Wydziale Historii Kościoła na Papieskiej Akademii Teologicznej. Nominację na biskupa pomocniczego Archidiecezji krakowskiej otrzymał 16 lipca 2011 roku od papieża Benedykta XVI. Święceń biskupich udzielił kard. Stanisław Dziwisz w dniu 28 września 2011 roku w katedrze na Wawelu. Jest kierownikiem katedry Historii Kościoła w Średniowieczu w Instytucie Historii na naszym Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest autorem wielu publikacji naukowych oraz duszpasterskich. 14 września 2017 roku został ogłoszony Metropolitą Łódzkim. Cieszymy się bardzo, że Profesor naszego Uniwersytetu został Arcybiskupem Łódzkim i równocześnie wyrażamy nadzieję, że nadal będzie współpracował z naszym Wydziałem.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018