Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Informacja Komisji z 3 lipca b.r. Wyniki Konkursu dla doktorantów i młodych naukowców na przyznanie środków na dotację celową

Po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie środków na dotację celową na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych Komisja przyznała środki według wnioskowanych kwot lub z obniżeniem wnioskowanej kwoty następującym osobom:

Termin podstawowy, zebranie Komisji  05 06. 2017:

Magdalena Ficoń 12 pkt. (3000 zł)

Grzegorz Gilewski 12 pkt. (4700 zł)

Marcin Franciszek Rdzak 10 pkt. (8000 zł)

Ewa Dusik-Krupa 10 pkt. (3500 zł)

Termin dodatkowy, zebranie Komisji  03. 07 2017 (podajemy przyznane kwoty ze względu na brak akceptacji wszystkich wysokości wnioskowanych kwot):

Anita Pyrek-Nęckiewicz 13 pkt. (7000 zł)

Olena Kovalenko 9 pkt. (1300 zł)

Sławomir Wójs 13 pkt. (2600 zł)

Anna Domin  9 pkt. (kwota obniżona do 550 zł)

Szymon Jarosiński  13 pkt. (5000 zł)

Roman Gieroń 9,5 pkt. (kwota obniżona do 2615 zł)

ks. Karol Kubicki 11 pkt.  (2958 zł)

Dariusz Martynowicz 11 pkt. (kwota obniżona do 2800 zł)

Agnieszka Bywalec 10 pkt. (3500 zł)

 

Pozostałe wnioski nie otrzymały wymaganej liczby minimum 7 punktów. Osoby, które uzyskały w/w środki, proszone są o kontakt z Panią mgr Iwoną Bąk, w celu wyjaśnienia procedury załatwiania formalności:

http://www.upjp2.edu.pl/biuro-bada%C5%84-naukowych/o-biurze

Za Komisję, na podstawie protokołów posiedzenia z 3 lipca 2017 roku

Dr Tomasz Graff

Rekrutacja 2017

Wirtualny dziekanat

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018