Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Honorowy Patronat Wydziału nad projektem "W poszukiwaniu skarbów kultury "Małej Ojczyzny"

29 czerwca miało miejsce spotkanie z historykami w klasztorze OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Bernardyńska 46, sala konferencyjna Domu Pielgrzyma

Spotkanie z historykami pt. Fundatorki Kalwarii Zebrzydowskiej poprowadzili:

Dr Tomasz Graff, prodziekan WHiDK (UPJPII)

Mgr Bartłomiej Wołyniec (UJ)

Wydarzeniu patronował Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego (fot. Danuta Biernat).

Celem spotkania było przedstawienie pozycji kobiety w dobie staropolskiej przez pryzmat działalności fundacyjnej pań związanych z klasztorem kalwaryjskim. Działalność fundacyjna kobiet z okresu staropolskiego należy do tych tematów, które dopiero w ostatnim czasie znajdują uznanie w oczach historyków. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest niewielka liczba zachowanych źródeł, które przekazują nam wiadomości o tego typu aktywności. Nie umniejsza to jednak pozycji i znaczeniu wielu przedstawicielek stanu szlacheckiego, które wbrew stereotypom, dość często wchodziły w rolę zarządczyń wielkich majątków ziemskich, a czerpane z nich dochody przeznaczały m.in. na wsparcie klasztorów. Z drugiej strony wynikająca z pobożności aktywność fundacyjna dotyczyła także kobiet, które żyjąc w cieniu swoich mężów, pragnęły zapewnić im jeszcze większą chwałę wśród potomnych. Tak było również w przypadku fundatorek konwentu kalwaryjskiego, w którego historii zapisało się liczne grono dobrodziejek:   

Dorota z Herburtów Zebrzydowska, żona Mikołaja Zebrzydowskiego.

Barbara z Lubomirskich Zebrzydowska, pierwsza żona Jana Zebrzydowskiego.

Marianna ze Stadnickich Zebrzydowska, żona Michała Zebrzydowskiego.

Helena z Zebrzydowskich Opalińska, córka Michała Zebrzydowskiego, żona Jana z Bnina Opalińskiego. 

Magdalena z Konopackich Czartoryska, żona Jana Karola Czartoryskiego.

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018