Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Studia doktoranckie

Rozpocznij naukową przygodę!

Zapraszamy do rekrutacji na Studia Doktoranckie:

http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/rekedumod/kierunki?type=4

---------------------------------

Studia doktoranckie:

Na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego prowadzone są studia III stopnia na kierunku historia - w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Studia w trybie stacjonarnym są bezpłatne w przypadku obywateli Polski i krajów Unii Europejskiej. Obcokrajowcy spoza UE mogą ubiegać się o miejsce zwolnione z opłat.

Studia w trybie niestacjonarnym są płatne. Opłata semestralna wynosi 1300 PLN.

Kierownikiem studiów doktoranckich jest dr hab. Marian Wołkowski-Wolski

przyjmuje w poniedziałek 14.00-14.45 w dziekanacie WHiDK

 

Wnioski do Rady Wydziału o otwarcie przewodów doktorskich opiniuje Rada Instytutu Historii.

 

PROGRAMY STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Program STACJONARNYCH studiów III stopnia

dla osób immatrykulowanych po 1.10.2015

iii_st._program_stacjonarny.pdf

Program STACJONARNYCH studiów III stopnia

dla osób imatrykulowanych po 1.10.2012

program_studiow_doktoranckich_ii.pdf

Program studiów III stopnia

dla osób imatrykulowanych przed 1.10.2012

program_studiow_doktoranckich_i.pdf

Program NIESTACJONARNYCH studiów III stopnia

doktoranckie_zaoczne_program.pdf

Harmonogram zajęć (dla doktorantów wszystkich lat łącznie):

ydokt(10).pdf

Seminaria doktoranckie:

yih_semdok(1).doc

Wykłady monograficzne:

ih_monogr(2).doc

Regulamin przewodów doktorskich na WHiDK:

regulamin_przewodow_doktorskich.pdf

Zasady organizacji konferencji studenckich i doktoranckich:

uchwala_rw_ws_konferencji_doktoranckich.pdf

Regulamin studenckich praktyk zawodowych:
regulamin_studenckich_praktyk_zawodowych.pdf

Wzór deklaracji przedmiotowej:

wzor_deklaracji_przedmiotowej.doc

Podanie o przedłużenie studiów doktoranckich:

podanie-urlop-wzor_(1).doc

Oświadczenie opiekuna naukowego doktoranta:

wzor_oswiadczenia_opiekuna.pdf

Arkusz praktyki dydaktycznej doktoranta:
wzor_arkusza_praktyki_dydaktycznej_doktoranta.pdf

-----------------------------------------------------------------

Informacja Komisji z 3 lipca b.r. Wyniki - Konkurs dla doktorantów i młodych naukowców na przyznanie środków na dotację celową

Po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie środków na dotację celową na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych Komisja przyznała środki według wnioskowanych kwot lub z obniżeniem wnioskowanej kwoty następującym osobom:

Termin podstawowy:

Magdalena Ficoń 15 pkt.

Grzegorz Gilewski 12 pkt.

Marcin Franciszek Rdzak 10 pkt.

Ewa Dusik-Krupa 10 pkt.

Termin dodatkowy (podajemy przyznane kwoty ze względu na brak akceptacji wszystkich wysokości wnioskowanych kwot):

Anita Pyrek-Nęckiewicz 13 pkt. (7000 zł)

Olena Kovalenko 9 pkt. (1300 zł)

Sławomir Wójs 13 pkt. (2600 zł)

Anna Domin  9 pkt. (kwota obniżona do 550 zł)

Szymon Jarosiński  13 pkt. (5000 zł)

Roman Gieroń 9,5 pkt. (kwota obniżona do 2615 zł)

ks. Karol Kubicki 11 pkt.  (2958 zł)

Dariusz Martynowicz 11 pkt. (kwota obniżona do 2800 zł)

Agnieszka Bywalec 10 pkt. (3500 zł)

 

Pozostałe wnioski nie otrzymały wymaganej liczby minimum 7 punktów. Osoby, które uzyskały w/w środki, proszone są o kontakt z Panią mgr Iwoną Bąk, w celu wyjaśnienia procedury załatwiania formalności:

http://www.upjp2.edu.pl/biuro-bada%C5%84-naukowych/o-biurze

Za Komisję, na podstawie protokołów posiedzenia z 3 lipca 2017 roku.

Dr Tomasz Graff

Rekrutacja 2017

Wirtualny dziekanat

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018