Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Samorząd i studenckie koła naukowe

 

 

Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wyjściu naukowym do Muzeum Spraw Wojskowych, mieszczącego się w Forcie Swoszowice w Krakowie. Wyjście zaplanowano na wtorek 28 listopada 2017 r. na godzinie 14.00. Ze względów logistycznych oraz ograniczonej ilości osób obowiązkowe są zapisy mailowe na adres Koła (knh@upjp2.edu.pl) do soboty 25 listopada. Szczegóły na plakacie. 

 

Wyjście naukowe organizowane jest w ramach projektu pn. Śladami Twierdzy Kraków w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, realizowanego na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII przez Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII, przy współpracy z dr. Pawłem Krokoszem, pod patronatem Stowarzyszenia "Projekt Odkrywcy Historii". 
Projekt zakłada wyjścia do fortów dawnej Twierdzy Kraków, zwiedzanie jej obiektów i ekspozycji towarzyszących. Ma na celu ukazanie roli, jaką odegrała Twierdza w okresie I wojny światowej. Niestety wiele z założeń fortyfikacyjnych Twierdzy nie przetrwało do naszych czasów w kształcie pierwotnym, wielu nie ma już w ogóle. Te, które przetrwały, wykorzystywane są obecnie jako miejsce wystawiennicze lub kulturowe; wiele z nich zaniedbano, przez co popadły w ruinę. Uczestnicy wydarzeń związanych z projektem dowiedzą się m. in. jak wyglądało życie żołnierzy w fortach, jak funkcjonował dany fort, jakie były ich rodzaje. Poznają także udział i rolę konkretnych fortów w etapach I wojny światowej i obronie Krakowa. Finał projektu zaplanowano na listopad 2018 r., a efektem ma być wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników, prezentowana w budynkach Uniwersytetu Papieskiego, pokazująca Twierdzę Kraków w świetle 100-letniej historii odrodzonej Polski. Udział w projekcie jest więc włączeniem się w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 r.

 
 
 
 
 
 
Walne Zebranie Członków Koła Naukowego Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII
Działając na podstawie par. 15. pkt 3 Statutu Koła Naukowego Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII, zwołuję Walne Zebranie Członków Koła na dzień 7 XI 2017 r. (wtorek). Zebranie odbędzie się o godzinie 17.00 (I termin) i o 17.15 (II termin), w siedzibie Koła (podziemie budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 w Krakowie). 
 
Obecność Członków Koła obowiązkowa!
 
Osoby o niepewnej sytuacji (dalsze członkostwo, chęć rezygnacji itp.) proszę o kontakt mailowy na adres: knh@upjp2.edu.pl najpóźniej do dnia 4 listopada 2017 r. (sobota). 
 
Na zebranie zapraszam również osoby, które chciałyby włączyć się w prace Koła. Te osoby również proszę o wcześniejszy kontakt mailowy na adres: knh@upjp2.edu.pl
 
Program zebrania: 
1. Przyjęcie do Koła nowych Członków
2. Przedstawienie sprawozdań i aktualnej sytuacji w Kole
3. Zakończenie kadencji dotychczasowego Zarządu
4. Wybór nowych władz Koła
5. Dodatkowe głosowania - sprawy bieżące
6. Plany na przyszłość w roku akademickim 2017/2018
7. Wolne wnioski. 
 
mgr Adrian Cieślik
Prezes KNHSiD UPJPII

 

 

 

Samorząd Studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

mail: whidk2016@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/whidk.UPJP2

Samorząd Studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII tworzą wszyscy studenci Wydziału. Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Samorządu Studentów jest najwyższym organem Samorządu na szczeblu Wydziału. Do kompetencji Rady Wydziału Samorządu Studentów należy podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących Samorządu Wydziału w szczególności:

  1. reprezentowanie studentów wobec Dziekana i władz Wydziału;
  2. delegowanie przedstawicieli RWSS do Rady Uczelnianej i Komisji szczebla Uczelnianego;
  3. delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne;
  4. wypowiadanie się w sprawach programu i planu studiów, procesu nauczania i kształcenia;
  5. prowadzenie dokumentacji samorządu wydziałowego.

 

Studenckie koła naukowe:

 

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis” UPJPII

mail: knphronesis@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/Studencko-Doktoranckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Phrone...

Studencko–Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis” jest jedną z najstarszych obecnie działających organizacji studenckich UPJPII. Powstało z inicjatywy studentów historii doktryn politycznych i prawnych z dwóch powodów: aby umożliwić im badanie zagadnień wykraczających poza podstawowy program studiów i (co istotniejsze), by stworzyć warunki do praktycznego zetknięcia się z dziedziną, którą w toku studiów poznają jedynie teoretycznie.

Z tego powodu fundamentalną formą działania KN „Phronesis” jest organizacja seminariów na temat wybitnych myślicieli politycznych oraz spotkań z figurami obecnej sceny politycznej.

KN „Phronesis” w trakcie swojego funkcjonowania utworzyło dwie niezależne sekcje: „Totalną Mobilizację” wokół seminarium nt. twórczości Ernsta Jungera oraz Sekcję Historii Mówionej (od XI 2014). Obie, po wystarczającym rozwoju swych struktur, oddzieliły się od koła i funkcjonują jako niezależne (ale współpracujące) organizacje.

 

Akademickie Koło Turystyczne Pellegrino

mail: akt.pellegrino@gmail.com

strona internetowa: www.pellegrino.oakrakow.pttk.pl

facebook: fb.com/akt.pellegrino

AKT Pellegrino działa w ramach Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.
Jeśli lubisz podróżować, chciałbyś podzielić się z innymi swoimi wspomnieniami z wyjazdu, masz ochotę gdzieś pojechać, a nie masz z kim – odezwij się! Zachęcamy do udziału w naszych wydarzeniach. Do zobaczenia na szlaku!

 

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie

mail: knsihsik@upjp2.edu.pl
facebook: http://www.facebook.com/KNSIHSiK/

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie już od 2005 roku zrzesza studentów historii sztuki oraz ochrony dóbr kultury. Organizujemy nie tylko konferencje naukowe, ale również liczne objazdy zabytkoznawcze i inwentaryzacyjne. Poszerzeniu wiedzy oraz zainteresowań z zakresu historii sztuki sprzyjają comiesięczne spotkania, tzw. „Seminaria Studenckie” – skierowane przede wszystkim do studentów i doktorantów. Stwarzają one okazje do wystąpień przed szerszym gronem odbiorców.

Do inicjatyw Koła Naukowego należy również organizowana cyklicznie konferencja naukowa „Muzealia w Konserwacji”. Jej głównym celem jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z konserwacją obiektów zabytkowych, a także dyskusja nad strategiami związanymi z ich przechowywaniem i udostępnianiem.

 

Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

mail: knh.upjp2@gmail.com lub na maile Prezesa i Wiceprezesa

strona internetowa: www.knhsupjp2.jimdo.com [W trakcie zmiany]

facebook: www.facebook.com/knhs.upjp2

Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest organizacją zrzeszającą studentów i doktorantów, mających wspólne zainteresowania historyczne. Jego celem jest poszerzanie tychże zainteresowań i pasji oraz międzystudencka integracja i samodoskonalenie. 

Koło realizuje zadania ogólnego poszerzania wiedzy historycznej z różnych kategorii. Jego członkowie spotykają się na odczytach i wyjściach naukowych, konferencjach, otwarciach wystaw oraz na objazdach naukowych. Nie ma podziału na sekcje, ale każdy odnajdzie coś dla siebie – Koło realizuje bowiem tematy dotyczące historii wszystkich epok Polski i powszechnej, historii Kościoła, historii wojskowości, archiwistyki, etnografii i nauk pomocniczych historii. Tematyka spotkań i wyjść edukacyjnych jest różnorodna i dobrana do zainteresowań członków Koła.

 

Koło Naukowe Turystyki Historycznej UPJPII

mail: knhsupjp2@wp.pl

facebook: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Turystyki-Historycznej-UPJP2-...

Koło Naukowe Turystyki Historycznej założone w 2014 roku z inicjatywy studentów ówczesnego I roku Turystyki Historycznej. Skupia studentów zarówno Turystyki Historycznej jak również Europy Wschodniej. Jest organizacją zajmującą się głównie badaniami naukowymi szeroko pojętej wiedzy z zakresu turystyki i wykorzystaniu tejże w praktyce.

Spotkania służą uzupełnieniu wiedzy przekazywanej na zajęciach, a wyjścia grupowe mają na celu zaznajomienie członków koła ze skarbami historii, kultury i sztuki królewskiego miasta Krakowa.

 

Koło Naukowe studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej

Koło Naukowe Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej stawia sobie następujące cele: krzewienie muzyki kościelnej, pogłębianie wiedzy o muzyce kościelnej: organowej, chóralnej i chorału gregoriańskiego, pogłębianie wiedzy o budownictwie organowym, refleksję naukową o muzyce oraz współpracę z innymi Kołami Naukowymi na forum polskim i międzynarodowym. Wymienione cele są realizowane poprzez: organizowanie koncertów organowych, chóralnych, nabożeństw z udziałem scholi gregoriańskiej, organizowanie warsztatów muzyki organowej, emisji głosu, dyrygowania albo z chóralistyki, organizowanie wycieczek do miejsc, w których znajdują się zabytkowe organy, organizowanie spotkań z osobami znaczącymi dla środowiska artystycznego i naukowego.

Ks. Dariusz Skowron - prezes: szczepansdb@gmail.com  697485630

Wojciech Buda - sekretarz wojek52@wp.pl

Tomasz Slusarczyk - skarbnik tomasz.slusarczyk.94@gmail.com

 

 

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020