Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Samorząd i studenckie koła naukowe

Samorząd Studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

mail: whidk2016@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/whidk.UPJP2

Samorząd Studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII tworzą wszyscy studenci Wydziału. Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Samorządu Studentów jest najwyższym organem Samorządu na szczeblu Wydziału. Do kompetencji Rady Wydziału Samorządu Studentów należy podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących Samorządu Wydziału w szczególności:

  1. reprezentowanie studentów wobec Dziekana i władz Wydziału;
  2. delegowanie przedstawicieli RWSS do Rady Uczelnianej i Komisji szczebla Uczelnianego;
  3. delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne;
  4. wypowiadanie się w sprawach programu i planu studiów, procesu nauczania i kształcenia;
  5. prowadzenie dokumentacji samorządu wydziałowego.

 

Studenckie koła naukowe:

 

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis” UPJPII

mail: knphronesis@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/Studencko-Doktoranckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Phrone...

Studencko–Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis” jest jedną z najstarszych obecnie działających organizacji studenckich UPJPII. Powstało z inicjatywy studentów historii doktryn politycznych i prawnych z dwóch powodów: aby umożliwić im badanie zagadnień wykraczających poza podstawowy program studiów i (co istotniejsze), by stworzyć warunki do praktycznego zetknięcia się z dziedziną, którą w toku studiów poznają jedynie teoretycznie.

Z tego powodu fundamentalną formą działania KN „Phronesis” jest organizacja seminariów na temat wybitnych myślicieli politycznych oraz spotkań z figurami obecnej sceny politycznej.

KN „Phronesis” w trakcie swojego funkcjonowania utworzyło dwie niezależne sekcje: „Totalną Mobilizację” wokół seminarium nt. twórczości Ernsta Jungera oraz Sekcję Historii Mówionej (od XI 2014). Obie, po wystarczającym rozwoju swych struktur, oddzieliły się od koła i funkcjonują jako niezależne (ale współpracujące) organizacje.

 

Akademickie Koło Turystyczne Pellegrino

mail: akt.pellegrino@gmail.com

strona internetowa: www.pellegrino.oakrakow.pttk.pl

facebook: fb.com/akt.pellegrino

AKT Pellegrino działa w ramach Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie.
Jeśli lubisz podróżować, chciałbyś podzielić się z innymi swoimi wspomnieniami z wyjazdu, masz ochotę gdzieś pojechać, a nie masz z kim – odezwij się! Zachęcamy do udziału w naszych wydarzeniach. Do zobaczenia na szlaku!

 

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie

mail: knsihsik@upjp2.edu.pl
facebook: http://www.facebook.com/KNSIHSiK/

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie już od 2005 roku zrzesza studentów historii sztuki oraz ochrony dóbr kultury. Organizujemy nie tylko konferencje naukowe, ale również liczne objazdy zabytkoznawcze i inwentaryzacyjne. Poszerzeniu wiedzy oraz zainteresowań z zakresu historii sztuki sprzyjają comiesięczne spotkania, tzw. „Seminaria Studenckie” – skierowane przede wszystkim do studentów i doktorantów. Stwarzają one okazje do wystąpień przed szerszym gronem odbiorców.

Do inicjatyw Koła Naukowego należy również organizowana cyklicznie konferencja naukowa „Muzealia w Konserwacji”. Jej głównym celem jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z konserwacją obiektów zabytkowych, a także dyskusja nad strategiami związanymi z ich przechowywaniem i udostępnianiem.

 

Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

mail: knh.upjp2@gmail.com lub na maile Prezesa i Wiceprezesa

strona internetowa: www.knhsupjp2.jimdo.com [W trakcie zmiany]

facebook: www.facebook.com/knhs.upjp2

Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest organizacją zrzeszającą studentów i doktorantów, mających wspólne zainteresowania historyczne. Jego celem jest poszerzanie tychże zainteresowań i pasji oraz międzystudencka integracja i samodoskonalenie. 

Koło realizuje zadania ogólnego poszerzania wiedzy historycznej z różnych kategorii. Jego członkowie spotykają się na odczytach i wyjściach naukowych, konferencjach, otwarciach wystaw oraz na objazdach naukowych. Nie ma podziału na sekcje, ale każdy odnajdzie coś dla siebie – Koło realizuje bowiem tematy dotyczące historii wszystkich epok Polski i powszechnej, historii Kościoła, historii wojskowości, archiwistyki, etnografii i nauk pomocniczych historii. Tematyka spotkań i wyjść edukacyjnych jest różnorodna i dobrana do zainteresowań członków Koła.

 

Koło Naukowe Turystyki Historycznej UPJPII

mail: knhsupjp2@wp.pl

facebook: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Turystyki-Historycznej-UPJP2-...

Koło Naukowe Turystyki Historycznej założone w 2014 roku z inicjatywy studentów ówczesnego I roku Turystyki Historycznej. Skupia studentów zarówno Turystyki Historycznej jak również Europy Wschodniej. Jest organizacją zajmującą się głównie badaniami naukowymi szeroko pojętej wiedzy z zakresu turystyki i wykorzystaniu tejże w praktyce.

Spotkania służą uzupełnieniu wiedzy przekazywanej na zajęciach, a wyjścia grupowe mają na celu zaznajomienie członków koła ze skarbami historii, kultury i sztuki królewskiego miasta Krakowa.

 

Koło Naukowe studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej

Koło Naukowe Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej stawia sobie następujące cele: krzewienie muzyki kościelnej, pogłębianie wiedzy o muzyce kościelnej: organowej, chóralnej i chorału gregoriańskiego, pogłębianie wiedzy o budownictwie organowym, refleksję naukową o muzyce oraz współpracę z innymi Kołami Naukowymi na forum polskim i międzynarodowym. Wymienione cele są realizowane poprzez: organizowanie koncertów organowych, chóralnych, nabożeństw z udziałem scholi gregoriańskiej, organizowanie warsztatów muzyki organowej, emisji głosu, dyrygowania albo z chóralistyki, organizowanie wycieczek do miejsc, w których znajdują się zabytkowe organy, organizowanie spotkań z osobami znaczącymi dla środowiska artystycznego i naukowego.

Ks. Dariusz Skowron - prezes: szczepansdb@gmail.com  697485630

Wojciech Buda - sekretarz wojek52@wp.pl

Tomasz Slusarczyk - skarbnik tomasz.slusarczyk.94@gmail.com

 

 

 

Rekrutacja 2017

Wirtualny dziekanat

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2017