Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Doktoraty

2018

Tomasz Krzyżowski

Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938

promotor: ks. prof. dr hab. Józef Wołczański

 

2017

Magdalena Lejman

Kształtowanie obrazu wspólnoty radzieckiej w filmie fabularnym RFSRR (1932-1956)

promotor: dr hab. Jakub Sadowski

 

Michał Michalski

Ruś Kijowska i Połowcy. Wpływ małżeństw mieszanych na kształtowanie się stosunków politycznych, kulturowych i religijnych

promotor: prof. dr hab. Maciej Salamon

Grzegorz Jasiak

Władze państwowe wobec Kościoła rzymskokatolickiego w mieście Radomiu i powiecie radomskim w latach 1945-1975

promotor: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

 

2016

Michał Stanisław Ceglarek

Kapelani Wojska Polskiego z okresu wojny polsko-sowieckiej w latach 1919-1921

promotor: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

Paweł Jan Kajzar

Mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na Wawelu w latach 1935-1989

promotor: ks. prof. dr hab. Jacek Urban

Łukasz Lichter

Wizerunek kataryzmu w polemice pomiędzy katolikami a protestantami od XVI do XIX w.

promotor: ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś

Rafał Szczygieł

Udząd Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa w powiecie dębickim w latach 1944-1967

promotor: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

 

2015

Jakub Osiecki

Apostolski Kościół Ormiański w Armenii Sowieckiej w latach 1920-1932

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak

Piotr Tylec

Władze komunistyczne wobec Kościoła katolickiego w dekanacie Janów Lubelski w latach 1944-1981

promotor: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

 

2014

Lech Gralak

Inwigilacja pieszyvh pielgrzymek przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach spraw obiektowych kryptonim "Pątnicy" w latach 1976-1988

promotor: ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek

Dorota Koczwańska-Kalita

Instytut Pamięci Narodowej 2000-2010. Geneza, funkcjonowanie, kontekst społeczny i polityczny

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak

Piotr Szweda

Adolf Hyła - życie i twórczość (1897-1965)

promotor: ks.  dr hab. Andrzej Witko, prof. UPJPII

Maksymilian Kuśka

Szpital bonifratrów w Cieszynie w latach 1900-1914

promotor: ks. prof. dr hab. Jacek Urban

 

2013

Grzegorz Miśkiewicz

Grecki etos muzyczny i jego wpływ na kształtowanie się koncepcji śpiewu Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa

promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Zając

Zuzanna Karwot

Społeczeństwo i życie religijne w dekanacie wodzisławskim diecezji wrocławskiej (1596-1921)

promotor: prof. dr hab. Wanda Musialik

Monika Litwińska

Ruch "Wolność i Pokój" jako wyraz sprzeciwu wobec systemu komunistycznego w PRL

promotor: prof. dr hab. Ryszard Terlecki

Czesław Chrząszcz

Działalność nauczycielska i wychowawcza katechetów szkół średnich autonomicznej Galicji (1867-1918)

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak

Marzena Florkowska

Ojciec Rostworowski (1910-1999)

promotor: ks. prof. dr hab. Jacek Urban

Szymon Sułecki

Krakowskie księgozbiory karmelitów (dawnej obserwy)

promotor: ks. prof. dr hab. Józef Marecki

 

2012

Zbigniew Bereszyński

Niezależny Samodzielny Związek Zawodowy "Solidarność" na opolszczyźnie w latach 1980-1989

promotor: ks. dr hab. Andrzej Hanich, prof. PIN

Jacek Zienkiewicz

Król a reformy Kościoła w anglosaskiej Anglii (971-1035)

promotor: ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś

 

2011

Marek Niechwiej

Jan Sacranus wobec ruskiego prawosławia. Z dziejów polemiki wyznaniowej wyznaniowej w Polsce

promotor: ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś

Joanna Małocha

Świadectwa kultu św.św. Chionii, Ireny i Agape z Tesaloniki. Samoistny rozwój czci na przestrzeni dziejów

promotor: ks. dr hab. Jan Żelazny, prof. UPJPII

Jarosław Szarek

Służba Bezpieczeństwa wobec młodzieży akademickiej Krakowa w latach 1970-1980

promotor: prof. dr hab. Ryszard Terlecki

Donat Carnogorky

Ochrona średniowiecznych dzieł sztuki w działalności konserwatorskiej Marii Spolocnikovej

promotor: ks. dr hab. Andrzej Witko, prof. UPJPII

Agnieszka Widacka

Matka Boża Piaskowa a fenomen cudownych wizerunków maryjnych w Polsce

promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Piech

 

2010

Agnieszka Zabielska

Religijno-kulturalna rola kościoła świętego Szczepana w Krakowie od XIII do XIX wieku

o. prof. dr hab. Józef Wanat

Marta Kwaśnicka

Wtórna ewangielizacja. Rola gatunku literacko-muzycznego villancico w ewangelizacji Indian Moxo

ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot

 

2009

Lucyna Rąpała

Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński na zesłaniu w Jarosławiu nad Wołgą

ks. dr hab. Jacej Urban, prof. UPJPII

Grzegorz Chajko

Arcybiskup Bolesław Twardowski (1864-1944). Metropolita lwowski obrządku łacińskiego

promotor: ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. PAT

Marek Podgórski

Rzymskokatolickie duszpasterstwo wojskowe w Ludowym Wojsku Polskim

promotor: ks. dr hab. Józef Marecki, prof. UPJPII

Łucja Marek

Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956-1970

promotor: ks. dr hab. Józef Marecki, prof. UPJPII

Wojciech Kałamarz

Wkład Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w kulturę muzyczną Polski

promotor: ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. PAT

Oleg Pasiecznik

Kościół rzymskokatolicki w obwodzie Kamieniecko-Podolskim (Chmielnickim) w latach 1920-1941

promotor: ks. dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII

Przemysław Mardyła

Władze komunistyczne wobec działalności duszpasterskiej Kościoła rzymskokatolickiego w archidiecezji krakowskiej w latach 1945-1956

promotor: ks. dr hab. Bogdan Stanaszek

 

2008

Marek Lasota

Karol Wojtyła w dokumentach aparatu bezpieczeństwa PRL (1946-1979)

promotor: ks. dr hab. Jacek Urban, prof. UPJPII

Ewa Krupnik

Krakowski Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny (1915-1919)

promotor: ks. dr hab. Jacek Urban, prof. UPJPII

Lucia Bokorova

Szkolnictwo Chrześcijańskie w kontekście reformy cesarza Juliana

promotor: ks. prof. dr hab. Henryk Pietras SJ

 

2007

Bernadeta Wilk

" W małym Wiedniu nad Wisłą:. Życie codzienne Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej 1866-1918

promotor: ks. prof. dr hab. Stanisłw Piech

 

2006

Marek Hałaburda

Krakowskie seminarium duchowne pod zarządem księży misjonarzy w latach 1801-1901

promotor: ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. UPJPII

Artur Kardaś

Udział Hieronima Kajsiewicza w kształtowaniu modelu życia zmartwychwstańców

promotor: o. dr hab. Józef Marecki OFMCap., prof. PAT

Peter Borza

Dejiny Greckokatolickiej cirkvi na Slovensku v obdobi II. svetovej vojny

promotor: promotor: o. dr hab. Józef Marecki OFMCap., prof. PAT

Rafał Śpiewak

"Gazeta Katolicka - Pismo Duchowieństwa i Ludu Polskiego na Śląsku" w latach 1896-1910

promotor: o. dr hab. Marcin Łobozek, prof. PAT

 

2005

Helge Clausen

"...The written word is the most patient missionary..." catholic literature and catholic public librariens in Denmark from the reformation to Vaticanii

promotor: ks. dr hab. Grzegorz Ryś

Krzysztof Kwaśniewicz

Nagrobki i pomniki profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego; wartości historyczne i srtystyczne. Cmentarz Rakowicki w Krakowie 1803-2000

promotor: prof. dr hab. Jan Samek

Pavol Parnican

Goticka rezba Stredoslovenskych banskych miest, Hornej Nitry a Turca

promotor: ks. dr hab. Zdzisław Kliś, prof. PAT

Grażyna Ryba

Katedra Rzeszowska 1982-2002. Architektura i wystrój wnętrza

promotor: o. prof. dr hab. Józef Benignus Wanat OCD

Juraj Tomecek

Przemiany w organizacji katolickiego Kościoła obrządku łacińskiego i bizantyńskiego na Spiszu w okresie nowożytnym

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Kracik

Maciej Sadowski

Redemptoryści polscy w latach 1939-1945

promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Piech

Bogdan Siwiec

Dzieje Arcybractwa Matki Boskiej Pocieszenia przy klasztorze oo. Augustianów w Krakowie (1604-1941)

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Związek

 

2004

Lucyna Rotter

Symbolika polichromii Kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha i Najświętszej Marii Panny w Staniątkach

promotor: promotor: o. dr hab. Józef Marecki OFMCap., prof. PAT

Marian Sojka

Dzieje Redemptorystów polskich w latach 1883-1939

promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Piech

Andrzej Scąber

dzieje procesów kanonizacyjnych prowadzonych w archidiecezji krakowskiej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II

promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Wycisło

Dariusz Górski

Sytuacja chrześcijaństwa na terenach Północnej Afryki od podbojów muzułmańskich do XII wieku

promotor: ks. dr hab. Krzysztof Kościelniak

Jan Franczyk

Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949-1989

promotor: prof. dr hab. Ryszard Terlecki

 

2003

Józef Cezary Kałużny

Kształtowanie się przedstawień chrystologicznych jako świadectwo ideowych przemian w Kościele III i IV wieku

promotor: o. prof. dr hab. Józef Benignus Wanat OCD

Piotr Wisz

Formacja duchowo-intelektualna Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Polsce do 1972

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Kracik

 

2002

Stanisław Cieślak

Marcin Laterna SJ (1552-1598) działacz kontrreformacyjny

promotor: ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ

Elżbieta Elena Wróbel

Chrześcijańska rodzina w Polsce XVI-XVII wieku. Między ideałem a rzeczywistością

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Kracik

Piotr Jamioł

Dzieje Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu w latach 1910-1996

ks. prof. dr hab. Jan Kracik

 

2001

Józef Kachel

Dzieje Kościoła i klasztoru ojców bernardynów w Zbarażu (1628-1946)

promotor; ks. prof. dr hab. Jan Związek

Karol Mozor

Szkolnictwo katolickie w Cieszyńskim Wikariacie Generalnym w latach 1770-1925

promotor: ks. prof. dr hab. Stanisław Piech

Rafał Szczurowski

Socjaliści w polskiej publicystyce katolickiej lat 1879-1918

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Kracik

 

2000

Lucjan Bielas

Apostozja cesarza Juliana w świetle źródeł i literatury

promotor: prof. dr hab. Józef Wolski

Elżbieta Piwowarczyk

Zaginione wyposażenie gotyckich świątyń Krakowa na przykładzie bazyliki mariackiej w XIII-XVI wieku

promotor: prof. dr hab. Jan Samek

Kazimierz Talarek

Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1918-1939

promotor: ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor

Marek Łabuz

Duchowieństwo diecezji tarnowskiej w latach 1886-1918

promotor: ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor

Władysław Wlaźlak

Dzieje diecezji częstochowskiej w okresie działalności biskupa  Zdzisława Golińskiego (1951-1963)

promotor: ks. prof. dr hab. Jan  Związek

Cyryl Hisem

Dejiny Knazskeho Seminara v Kosiciach (1918-1950)

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Związek

Marek Innocenty Rusecki

Dzieje ojców bernardynów w leżajsku (1608-1961)

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Związek

 

1999

Zdzisław Gogola

Sanktuarium Matki Bożej Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Związek

Frantisek Dlugos

Marianska Hora. Centrum Duchovnej Obnovy Slovenska 1247-1998

promotor: ks. doc. dr hab. Stanisław Piech

Peter Sturak

Dejiny Greckokatolickiej Cirkvi v Ceskoslovensku v rokach 1945-1989

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Związek

Jan Andrej

Dejiny Kosickeho Biskupstva latinskeho obradu v rokach 1918-1939

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Związek

Małgorzata Syska

Dzieje Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej Starowiejskich w (archi)diecezji krakowskiejw latach 1869-1992

promotor: o. prof. dr hab. Marian Kanior OSB

 

1998

Elżbieta Cińcio

Dzieje Branickiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej w latach 1934-1984

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Związek

 

1997

Edward Kabat

Życie religijne ludności katolickiej w Tarnowie 1855-1918

ks. doc. dr hab. Stanisław Piech

 

1996

Jacek Urban

Krakowska Kapituła Katedralna w latach 1795-1945

promotor: ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor

 

1994

Grzegorz Ryś

Średniowieczna pobożność ludowa na ziemiach polskich. Próba typologii

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Kracik

Piotr Natanek

Ustrój i organizacja diecezji krakowskiej w latach 1795-1939

promotor: ks. prof. dr hab. Bolesław Kumor

Andrzej Bruździński

Działalność prymasa Stanisława Karnkowskiego w zakresie wprowadzania uchwał Soboru Trydenckiego w Polsce 1581-1603

promotor: o. doc. dr hab. Wiesław Murawiec OFM

 

1992

Józef Marecki

Dzieje Krakowskiej Prowincji Ojców Kapucynów w okresie II wojny światowej (1939-1945)

promotor: ks. prof. dr hab. Jan Związek

 

1987

Zbigniew Sroka

Architektura sakralna Adama Ballenstedta (1923-1939)

promotor: doc. dr hab. Michał Rożek

 

 

 

 

 

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019