Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Rzemiosło artystyczne w kościołach Archidiecezji Krakowskiej

W latach 2013-2016 przeprowadzono istotny dla Wydziału projekt. Celem finansowanego z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki MNiSW projektu było opracowanie korpusu rzemiosła artystycznego w kościołach Archidiecezji Krakowskiej. Przygotowane materiały zawierają: podstawowe dane o paramentach liturgicznych (monstrancjach, kielichach, puszkach, relikwiarzach, świecznikach, etc.) i tkaninach (kapach, ornatach, dalmatykach, stułach, palkach, etc.). Pierwszym zadaniem była inwentaryzacja terenowa. W 2013 roku wykonano podstawową dokumentację inwentaryzacyjną (fotograficzną i opisową) w ponad trzydziestu kościołach Archidiecezji Krakowskiej (m.in. w miejscowościach Będkowice, Biskupice, Bolechowice, Chyżne, Gdów, Giebułtów, Hucisko, Jabłonka, Korzkiew, Lachowice, Lanckorona, Lipnica Mała, Łapanów, Łazany, Maków Podhalański, Modlnica, Niegowić, Orawka, Osielec, Piekielnik, Podszkle, Podwilk, Racławice, Skawica, Stryszawa, Ślemień, Tarnawa, Zembrzyce, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna). Opisano w zakresie paramentyki liturgicznej: 57 monstrancje, 182 kielichy, 71 puszki, 31 pateny, 20 kustodie, 46 relikwiarze, 3 trybularze, 10 łódek, 38 krzyże, 135 lichtarze, 4 ampułki. Zaskakująco bogaty i pracochłonny okazał się zespół szat i tkanin liturgicznych, wśród których zinwentaryzowano 556 ornaty, 45 dalmatyki, 102 kapy, 526 stuły, 83 manipularze, 147 bursy, 5 bursy wiatykowe, 24 palki, 256 wela, 18 welony naramienne, 33 sukienki na puszkę i 5 konopea. W sumie opracowaniu poddano 1616 sztuk tkanin i 597 sztuk paramentów liturgicznych (razem 2213 dzieł). Wykonano w sumie 4784 zdjęć tylko samych ruchomych dzieł rzemiosła artystycznego.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018