Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Nadanie doktoratu honoris causa Benedyktowi XVI

Od stycznia 2015 roku procedurę rozpoczął Międzyuczelniany Instytut Muzyki, po wszelkich głosowaniach na Radzie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego, sprawa przekazana została Senatowi UPJPII. Dwóch pracowników z naszego wydziału było także recenzentami w tym przewodzie. 4 lipca 2015 roku w Castel Gandolfo został nadany doktorat hc UPJPII Benedyktowi XVI, a sam promowany wyrażał wdzięczność dla Uniwersytetu i Wydziału. Było to wydarzenie, które obiegło media na całym świecie. Tym samym zdarzyła się jedna i jedyna taka sytuacja, w której po abdykacji papież emeryt przyjął tę godność. Wygłosił też wówczas jedyne po abdykacji oficjalne przemówienie o znaczeniu i pochodzeniu muzyki. Właśnie Benedykt XVI jako najwybitniejszy współczesny teolog muzyki daje przykład naukowego podejścia do sprawy sztuki i muzyki. W uchwale senatu zapisano, że otrzymał ten tytuł, za: bycie odważnym i konsekwentnym świadkiem Prawdy, który umacnia wiarę chrześcijańską w czasach duchowego zamętu spowodowanego przez liberalizm, postmodernizm i relatywizm; wielki szacunek dla tradycji muzycznej Kościoła oraz niezwykłą wrażliwość na dialog muzyki z wiarą; okazywanie, przez wiele lat na wszystkich stanowiskach, jakie piastował, szczególnej troski o szlachetne piękno muzyki kościelnej i jej właściwe miejsce w sprawowaniu świętych obrzędów liturgicznych Kościoła; ukazywanie w swoim nauczania znaczenia via pulchritudinis – drogi piękna, która może stać drogą poznania i wielbienia Boga dla współczesnego człowieka; za życzliwe wsparcie działań uczelni zmierzających do przekształcenia Papieskiej Akademii Teologicznej w Uniwersytet Papieski Jana Pawła I w Krakowie. Te argumenty wydaje się są zupełnie uzasadniające decyzję Wydziału, która zakończyła się sukcesem.

Rekrutacja 2017

Wirtualny dziekanat

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018