Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Postępowania habilitacyjne

2017

Andrzej Szczepaniak

Od autonomii do niepodległości. Działalność polityczna Erazma Piltza w latach 1914-1929

Józef Cezary Kałużny

Święty Józef Bilczewski. Badacz starożytności chrześcijańskiej i jego interdyscyplinarna metoda w świetla nieznanych materiałów źródłowych z lat 1885-1900

2016

Tomasz Kazimierz Gałuszka

Polska Prowincja Dominikanów w czternastym wieku. Studia i nowe źródła.

Tomasz Skrzyński

Miejsce na scenie politycznej i losy PSL "Nowe wyzwolenie", PSL "Lewica" oraz "odrodzonego" PSL w latach 1946-1949(1950).

 

2014

Stanisław Cieślak

Działalność społeczno-kulturalna jezuitów galicyjskich w stowarzyszeniach katolickich 1856-1914.

Marian Józef Wołkowski-Wolski

Potoccy herbu Pilawa do początku XVII wieku. Studium genealogiczno-własnościowe.

 

2012

Kazimierz Talarek

Diecezja tarnowska w latach 1945-1970. Problematyka personalno-organizacyjna.

Janusz Smołucha

Cykl publikacji na temat Działalności dyplomacji papieskiej w Europie Środkowej w XV-tym i 1 połowie XVI w.

 

2011

Jakub Sadowski

Między Pałacem Rad i Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej.

Mieczysław Różański

Szkolnictwo parafialne  archidiakonatu uniejowskiego  w XVIII wieku. Studium prozopograficzne.

 

2010

Zdzisław Gogola

Dzieje franciszkańskiej Prowincji św. Antoniego bł.Jakuba Strzemię 1918-1939.

Robert Tyrała

Cecyliański ruch odnowy muzyki kościelnej na ziemiach polskich do 1939 roku.

 

2005

Piotr Natanek

Ruch światło-życie w archidiecezji krakowskiej w latach 1971-1996.

 

2003

Józef Wołczański

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1939.

Andrzej Bruździński

Kanonicy regularni od pokuty na ziemiach polskich.

 

2001

Jacek Urban

Katedra na Wawelu (1795-1918).

Krzysztof Kościelniak

Tradycja muzułmańska na tle akulturacji chrześcijańsko-islamskiej od VII do X wieku. Geneza, historia i znaczenie zapożyczeń nowotestamentowych w hadisach.

 

2000

Jan Mikrut

Die Idee der Religionstoleranz im 18 Jahrhundert in den Ląndern der Habsburgermonarchie.

Grzegorz Ryś

Jan Hus wobec kryzysu Kościoła doby wielkiej schizmy.

Jan Szczepaniak

Kształcenie i formacja katechetów Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1918-1939.

Józef Marecki

Dzieje Zakonu Kapucynów w okresie II Rzeczypospolitej.

 

1990

Franciszek Wiesław Murawiec

Reforma zakonu braci mniejszych w Polsce po Soborze Trydenckim.

Stanisław Piech

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1880-1939.

 

1989

Czesław Gil

O. Rafał Kalinowski 1815-1907.

 

1986

Ludwik Królik

Kapituła kolegiacka w Warszawie do końca XVII wieku.

 

1984

Józef Wanat

Klasztory karmelitów i karmelitanek w Polsce 1605-1975.

Daniel Olszewski

Życie religijne społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku.

 

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019