Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Dyscyplina historia

Regulamin Rad Dyscyplin na UPJPII


Rada dyscypliny HISTORIA

dr hab. Marian Wołkowski-Wolski, prof. UPJPII - przewodniczący

ks. dr hab. Andrzej Bruździński, prof. UPJPII

o. dr hab. Tomasz Gałuszka

o. dr hab. Zdzisław Gogola, prof. UPJPII

dr hab. Jacek Górski

dr hab. Józef Cezary Kałużny

ks. prof. dr hab. Józef Marecki

dr hab. Lucyna Rotter

ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek 

ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak

ks. dr hab. Robert Tyrała prof. UPJPII

ks. prof. dr hab. Jacek Urban

prof. dr hab. Józef Wołczański

dr Grzegorz Chajko

dr Sławomir Dryja

dr Tomasz Graff

dr Joanna Małocha

ks. dr Wacław Umiński


Terminy posiedzeń Rady dyscypliny HISTORIA w r.a 2019/20:

18.10.2019, 17.01.2020, 21.02.2020, 20.03.l2020, 22.05.2020, 26.06.2020

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020