Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Ruszyła rekrutacja

 

Zapraszamy na studia na naszym Wydziale!

Oferujemy atrakcyjne studia stacjonarne na kierunkach:

 

INSTYTUT HISTORII
Kierunek Turystyka i Zarządzanie Dziedzictwem (praktyczny)
specjalności lic: 1/Turystyka Historyczna
                           2/ Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym 
specjalności mgr: 1/ Turystyka Historyczna
                             2/  Zarządzanie Dziedzictwem Materialnym i Niematerialnym
                            3/  Kultury Azji
 
Kierunek Archiwistyka, Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo (praktyczny)
specjalności lic: 1/ Archiwistyka, Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo
specjalności mgr: 1/ Archiwistyka
                             2/ Zarządzanie Dokumentacją i Infobrokerstwo
 
Kierunek Historia (ogólnoakademicki)
specjalności lic: 1/ Historia Kościoła 
                           2/ Europa Wschodnia 
                           3/ Doktryny Polityczne i Prawne
specjalności mgr: 1/ Historia Kościoła 
                            2/ Europa Wschodnia 
                           3/ Doktryny Polityczne i Prawne
                           4/ Genealogia
 
Studia III stopnia (doktoranckie)
historia
 
INSTYTUT HISTORII SZTUKI
Kierunek Historia Sztuki 
studia lic historia sztuki
studia mgr historia sztuki
 
Kierunek Ochrona Dóbr Kultury
studia lic Ochrona Dóbr Kultury
 
MIĘDZYUCZELNIANY INSTYTUT MUZYKI KOŚCIELNEJ 
studia lic Muzyka Kościelna
studia mgr Muzyka Kościelna

Szczegóły zob. tutaj http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/rekedumod/kierunki?type=1

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019