Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Zakończenie Warsztatów Historycznych

 

MIASTO BEZ TAJEMNIC? SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

Zakończenie Warsztatów Historycznych dla Młodzieży szkół średnich Dzieje miasta – dzieje człowieka

W roku akademickim 2018/2019 Instytut Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie po raz kolejny zorganizował Warsztaty Historyczne skierowane do Młodzieży szkół średnich. Tegoroczne spotkania odbywały się pod hasłem Dzieje miasta – dzieje człowieka.

Warsztaty odbywały się raz w miesiącu, począwszy od października 2018 r., aż po kwiecień 2019 r. Każde spotkanie składało się z dwóch części. Część pierwszą stanowiła sesja edukacyjna prowadzona w formie wykładu lub prelekcji, poświęcona tematyce danego warsztatu. Częścią drugą było wyjście poza uniwersyteckie mury, by móc dotknąć historii, a nie tylko o niej słuchać. Młodzi adepci nauki mogli zajrzeć w miejsca i dotknąć dokumentów, które zwykle pozostają niedostępne dla przeciętnych turystów czy mieszkańców Krakowa.

W ramach sześciu spotkań uczniowie wysłuchali wykładów na temat początków miasta Krakowa, Uniwersytetów dawniej i dziś, krakowskich artystów, życia codziennego w średniowiecznym Krakowie zapisanego w dokumentach archiwalnych, kartografii Krakowa oraz okupacyjnego Krakowa. W częściach warsztatowych uczniowie zmierzyli się z grą miejską „Śladami Krakowian – znani i nieznani bohaterowie miasta”, przeszli śladami średniowiecznych żaków odwiedzając Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykazali talentem artystycznym kończąc dzieło mistrza i tworząc witraże à la Wyspiański, nauczyli się odczytywać dawne pismo i kalendarz w Archiwum Narodowym w Krakowie, zobaczyli jak zmieniało się miasto przez stulecia analizując mapy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa – Krzysztofory i odwiedzili siedzibę Gestapo przy ul. Pomorskiej.

Zaplanowany cykl spotkań wieńczył finał, który odbył się 13 IV 2019 r. O godz. 9.45 uczestnicy, nauczyciele i koordynatorzy spotkali się w sali 201 przy ul. Franciszkańskiej 1, gdzie po krótkim przywitaniu Uczestnicy Warsztatów zmierzyli się z testem sprawdzającym wiedzę, a następnie wzmocnieni śniadaniem, oczekując na wyniki udali się wraz z Panią Przewodnik i naszymi Doktorantami na zwiedzanie Wawelu, które było idealnym zwieńczeniem tegorocznej tematyki warsztatowej.

Po powrocie z królewskich rezydencji nadszedł czas na uroczyste podziękowania i wręczenie upominków. Nagrodzeni zostali nauczyciele, uczestnicy, zwycięzcy konkursu plastycznego, konkursu przeprowadzonego w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Pałac Krzysztofory oraz najpilniejsi ze 100% frekwencją. Trzymając wszystkich w napięciu dopiero na końcu ogłosiliśmy wyniki testu i wręczyliśmy indeksy oraz cenne nagrody rzeczowe 3 uczniom (Daniel Bartosiewicz, Magdalena Trybulska, Paulina Goraj), którzy osiągnęli najwyższy wynik. Indeksy i nagrody zostały wręczone przez ks. prof. dra hab. Jacka Urbana, Dziekana WHiDK oraz dra hab. Józefa Cezarego Kałużnego, Kierownika Warsztatów. Po brawach i gratulacjach czekała na nas jeszcze słodka warsztatowa niespodzianka (i tym razem nie były to krówki).

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019