Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Lektoraty

Doktoranci, którzy ubiegają się o zwolnienie z egzaminu doktorskiego z języka obcego i posiadają odpowiedni certyfikat, powinni do dokumentów związanych z otwarciem przewodu załączyć stosowne zaświadczenie wydane przez MSJO.

 

Kontakt do Międzywydziałowego Studium Języków Obcych

Kraków, ul. Franciszkańska 1, pok. 014 tel. 12 422 57 85 w. 740 e-mail: msjo@upjp2.edu.pl

 

Informacja o egzaminie doktorskim

Terminy egzaminów w r.a. 2018/2019

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020