Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Uniwersytet Młodego Odkrywcy - "Historia ma przyszłość”. Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Uniwersytet Młodego Odkrywcy – „Historia ma przyszłość”

 Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

Od października 2018 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie rusza dwuletni projekt edukacyjny Uniwersytet Młodego Odkrywcy – „Historia ma przyszłość” finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zapraszamy do udziału młodzież ze szkół współpracujących z Wydziałem Historii i Dziedzictwa Kulturowego.

 

OPIS PROJEKTU

  1. Warsztaty będą trwały od października 2018 do czerwca 2019, a następnie cały cykl zostanie powtórzony dla nowej grupy uczniów w kolejnym roku szkolnym 2019/2020
  2. Każdy cykl składa się z 3 części:
  • Część I: 5 ośmiogodzinnych sobotnich spotkań wykładowo-warsztatowych
  • Część II: dwa miesiące zajęć e-learningowych
  • Część III: 2 dziewięciogodzinne spotkania w grupach, służące przygotowaniu projektu historycznego opartego na wcześniejszych częściach oraz spotkanie finałowe - prezentacja efektów pracy poszczególnych grup

Szczegółowy plan i opis projektu

UMO ulotka

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu z ramienia UPJPII:

Kierownik projektu: dr hab. Józef C. Kałużny (jozef.kaluzny@upjp2.edu.pl)

Z-ca kierownika: dr Joanna Małocha (joanna.malocha@upjp2.edu.pl)

 


Inauguracja projektu edukacyjnego
„Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”

            Dnia 20 października 2018 r. - zgodnie z założonym harmonogramem – zainaugurowano cykl zajęć, składających się na dwuletni projekt edukacyjny pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”. Projekt ten - realizowany na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII - finansowany jest, za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

            W trakcie pierwszego spotkania kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku od 14 do 16 lat - reprezentująca szkoły z Bochni, Krakowa, Libiąża, Luborzycy i Tarnowa - miała możliwość wzbogacenia swojej wiedzy na temat starożytności. Wprowadzenie w omawiane zagadnienie stanowił dialogowany wykład, wygłoszony w sali akademickiej przez Kierownika projektu – Dr. hab. Józefa C. Kałużnego. Wykorzystując przykłady sztuki starorzymskiej i odwołując się do konkretnych postaci z historii Imperium Romanum, prelegent scharakteryzował specyfikę cywilizacji starożytnych oraz mentalność ludzi tamtej epoki.

            Druga część spotkania odbyła się w przestrzeni krakowskiego Muzeum Archeologicznego, gdzie – po oprowadzeniu po ekspozycjach „Bogowie starożytnego Egiptu” oraz ”Pradzieje Małopolski” – uczniowie podzieleni na grupy uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. W ich trakcie, pod kierunkiem opiekunów dydaktycznych, mieli możliwość spróbowania swych sił w malowaniu motywów egipskich na tkaninach, odtwarzaniu rzymskich mozaik czy pisaniu znaków klinowych na glinianych tabliczkach. Po powrocie do budynku uczelni nastąpiło podsumowanie zajęć, podczas którego młodzież dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

W trakcie całości spotkania uczestnicy projektu korzystali z pomocy dydaktycznych i materiałów dostarczonych im przez organizatorów, którzy zadbali także o zapewnienie uczniom posiłków w postaci drugiego śniadania oraz obiadu.

Joanna Małocha

(Z-ca kierownika projektu)


Drugie zajęcia projektu edukacyjnego
„Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”

 

            Dnia 17 listopada 2018 r. - zgodnie z założonym harmonogramem – miały miejsce drugie zajęcia, odbywane w ramach dwuletniego projektu edukacyjnego pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”, jaki realizowany jest na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII.

            Tym razem kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży licealnej z Bochni, Krakowa, Libiąża, Luborzycy i Tarnowa poszerzała zakres swojej wiedzy na temat Średniowiecza. Nietypowy i zaskakujący obraz tej epoki ukazał już wstępny wykład akademicki, ubogacony prezentacją multimedialną. W jego trakcie mowa była między innymi o latających mnichach, narzędziach służących do „korygowania” osobowości małżonki, drugiej twarzy miłości dworskiej, czy wreszcie sposobach na przeżycie w średniowiecznym więzieniu.

            Na drugą część spotkania złożył się cykl warsztatów, poprowadzonych przez Kierownika Pracowni Dziejów Kultury Materialnej UPJPII – dr Sławomira Dryję - oraz jego współpracowników. Uczestnicy projektu mieli możliwość wypróbowania swych sił jako średniowieczny tkacz, skryba czy garncarz. Poznali także zasady organizacji i funkcjonowania pracowni archeologicznej. A wreszcie doświadczyli połączenia przeszłości i nowoczesności dzięki grze komputerowej, której scenariusz oparto na elementach realiów średniowiecznych. Tradycyjnie już całość edukacyjnej części spotkania zakończyło podsumowanie, w czasie którego młodzi badacze doszli do wniosku, iż „w historii odpowiedź negatywna też jest odpowiedzią wartościową”.

Podobnie, jak miało to miejsce w trakcie zajęć październikowych, także i tym razem uczestnicy projektu korzystali z różnorodnych materiałów plastycznych dostarczonych przez organizatorów oraz z zapewnionych im posiłków.

Joanna Małocha

(Z-ca kierownika projektu)


Trzecie zajęcia projektu edukacyjnego
„Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”

 

            Niemalże w przededniu Świąt Bożego Narodzenia - dnia 15 grudnia 2018 r. - odbyło się trzecie ze spotkań, jakie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII zaplanowano w ramach projektu edukacyjnego pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość.

            Zajęcia rozpoczęły się w auli dobrze już znanego młodzieży budynku dydaktycznego UPJPII, przy ul. Bernardyńskiej 3. Tym razem uczestnicy projektu przenieśli się w okres nowożytny. Najpierw bowiem, za sprawą wykładu Pani dr hab. Lucyny Rotter, zgłębiali zagadnienie Emblematów jako formy przekazu semantycznego w czasach nowożytnych. Później zaś, dzięki Zespołowi Tańca Historycznego „Kontredans”, mieli okazję poznać dokładnie - a nawet przymierzyć - strój staropolski. Nie zabrakło także możliwości obejrzenia scenek z życia, jakie toczyło się w dworku szlacheckim oraz nauki tańców narodowych z Polonezem na czele.

            Dalsza część warsztatów odbyła się w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego Miasta Krakowa. Tam bowiem uczestnicy projektu zostali podzielenie na grupy i korzystając z ekspozycji muzealnych „Barwa i Broń” oraz „Galeria Rzemiosła Artystycznego” rozwiązywali zadania, dzięki którym poznawali lepiej kulturę sarmacką oraz dokonania wielkich wodzów i dowódców I Rzeczypospolitej. Tradycyjnie już edukacyjną części spotkania zwieńczyło podsumowanie. W jego trakcie młodzież podjęła próbę scharakteryzowania specyfiki szlacheckiej tradycji polskiej i wskazywała te jej elementy, które ciągle jeszcze są obecne. Ponieważ zaś Sarmata lubił suto zastawiony stół, więc i uczestnicy projektu zakończyli zajęcia wspólnym obiadem.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją autorstwa: Anety Kozak, Joanny Małochy i Katarzyny Matyji.

Wszystkim „studentom” Uniwersytetu Młodego Odkrywcy, ich Rodzinom oraz Nauczycielom Kierownictwo projektu składa życzenia wielu łask od Nowonarodzonego i szczęśliwego Nowego Roku.

Joanna Małocha

(Z-ca kierownika projektu)

 


Czwarte zajęcia projektu edukacyjnego
„Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”

 

            W drugim tygodniu Nowego Roku - 12 stycznia 2019 r. – miały miejsce czwarte już zajęcia z zakresu projektu edukacyjnego pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”, realizowanego na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII.

            Zgodnie z założeniem chronologicznego układu tematyki kolejnych spotkań tym razem uczestnicy poznawali bliżej wiek XIX. A w sposób szczególny losy miasta Krakowa i jego mieszkańców w tym okresie. Wstępny wykład O. dr. Macieja Sadowskiego poświęcony był bowiem Codziennemu i niecodziennemu życiu w XIX-wiecznym Krakowie w dobie autonomii. Później zaś, dzięki Zespołowi Tańca Historycznego „Kontredans”, młodzież miała możliwości obejrzenia scenek z regencyjnego balu i przymierzenia strojów w stylu empire; a także przekonała się, że kontredanse są to tańce nie tylko piękne i przyjemne, ale również całkiem proste do opanowania.

            Druga część warsztatów odbyła się w dwóch oddziałach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – „Kamienicy Hipolitów” oraz „Cybertece”. Podzieleni na grupy uczestnicy projektu wykorzystywali bogactwo obydwu ekspozycji, aby zajrzeć do „Czterech kątów pradziadków” oraz dowiedzieć się „Jak powstawał Wielki Kraków?” Jak zwykle edukacyjną części spotkania zwieńczyło podsumowanie, w trakcie którego uczestnicy zwrócili uwagę na trwałości tradycji narodowej w okresie zaborów oraz specyficzną role, jaką w tym względzie odegrał Kraków, cieszący się nieco większą swobodą. Na zakończenie, po strawie duchowej, przeszedł czas na wspólny obiad.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją autorstwa p. Katarzyny Nenko.

Joanna Małocha

(Z-ca kierownika projektu)


Piąte zajęcia projektu edukacyjnego
„Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”

 

            Dnia 16 lutego 2019 r. odbyły się ostatnie – piąte - zajęcia wykładowo-warsztatowe zaplanowane w harmonogramie pierwszej części projektu edukacyjnego pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość” na rok akademicki 2018/19.

            Tym razem uwagę uczestników skierowano na wiek XX i tragiczne wydarzenia, jakie miały w nim miejsce. Wprowadzenie w temat stanowił wykład dra Macieja Zakrzewskiego – pracownika UPJPII oraz IPNu, pt. Czym był totalitaryzm? Idee i praktyka. Zaś możliwość bliższego – bezpośredniego wręcz - dotknięcia realiów życia w Krakowie okupowanym przez III Rzeszę dała młodzieży część warsztatowa. Złożyły się na nią, odbywane – jak zwykle -  w grupach, zajęcia w oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa „Apteka pod Orłem” oraz moderowany interaktywny spacer edukacyjny po terenie byłego krakowskiego getta. Po powrocie do auli uniwersyteckiej uczestnicy projektu dzielili się spostrzeżeniami na temat fenomenu totalitaryzmów i mechanizmów, w oparciu o które zjawiska te działają. W dyskusji podkreślono również odwagę, jaką wykazywały osoby udzielające pomocy ludności żydowskiej w okresie okupacji.

Na zakończenie zajęć młodzież przeszła krótkie szkolenie z obsługi platformy edukacyjnej Moodle. Miała również okazję poznać autorów modułów dydaktycznych, które na tejże platformie zamieszczono i w oparciu o które odbywać się będzie dalsza część projektu. Bowiem w marcu i kwietniu uczestnicy będą się zapoznawać z materiałami e-learningowymi dotyczącymi kolejno trzech zagadnień: zastosowania wiedzy historycznej podczas tworzenia gier komputerowych, produkcji filmów kostiumowych oraz w turystyce. W oparciu o zamieszczone w modułach teksty, prezentacje i filmy młodzież wykonywać będzie różnorodne testy i ćwiczenia. Zdobyta w ten sposób wiedza - połączona z informacjami wyniesionymi z odbytych już pięciu spotkań wykładowo-warsztatowych - stanowić ma pomoc w wykonaniu finałowych zadań projektowych, na które przeznaczono trzy zajęcia stacjonarne zaplanowane na maj i czerwiec.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z ostatnich zajęć wykładowo-warsztatowych.

Joanna Małocha

(Z-ca kierownika projektu)


Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019