Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Uniwersytet Młodego Odkrywcy - "Historia ma przyszłość”. Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Uniwersytet Młodego Odkrywcy – „Historia ma przyszłość

projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

W 2018 r. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII wziął udział w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju składając wniosek pt. Uniwersytet Młodego Odkrywcy – „Historia ma przyszłość”, który uzyskał wysoką 26 lokatę na 154 przyjęte propozycje.

W związku z tym od października 2018 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie ruszył dwuletni projekt edukacyjny pod wyżej wymienionym tytułem, przeznaczony dla młodzieży ze szkół współpracujących z WHiDK. W bieżącym roku akademickim odbywa się druga jego edycja.

OPIS PROJEKTU (II edycja)

  1. Warsztaty będą trwały od października 2019 r. do czerwca 2020 r.
  2. Cały cykl składa się z 3 części:
  • Część I: 5 ośmiogodzinnych sobotnich spotkań wykładowo-warsztatowych
  • Część II: dwa miesiące zajęć e-learningowych
  • Część III: 2 dziewięciogodzinne spotkania w grupach, służące przygotowaniu projektu historycznego opartego na wcześniejszych częściach oraz spotkanie finałowe - prezentacja efektów pracy poszczególnych grup

OPIS SZCZEGÓŁOWY CYKLU:

CZĘŚĆ I wykładowo – warsztatowa: październik 2019 – luty 2020

Sobota 26.10.2019 – tematyka: STAROŻYTNOŚĆ

godz. 9.00-10.30 - Wykład: Człowiek – miasto – cywilizacja w starożytności. Od Roma Augusta do Imperium Romanum   - dr hab. J.C. Kałużny (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 10.30-11.00 - Śniadanie i przejście do Muzeum Archeologicznego (ul. Senacka 3)

godz. 11.00-14.30 - Seria pięciu zajęć warsztatowych Od starożytnych Sumerów do Imperium Romanum

godz. 14.30 – Powrót na uczelnię, obiad, podsumowanie spotkania (budynek UPJPII, Bernardyńska 3, aula)

godz. 15.00 – Zakończenie warsztatów

 Sobota 23.11.2019 – tematyka: ŚREDNIOWIECZE

godz. 9.00-10.30 - Wykład: Wizja średniowiecza w kulturze masowej a prawda historyczna  - dr hab. T. Graff  (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, s. 215)

godz. 10.30-11.00 - Śniadanie i przejście do Pracowni Dziejów Kultury Materialnej UPJPII (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3)

godz. 11.00-14.30 - Seria pięciu zajęć warsztatowych Zachowanie dziedzictwa materialnego - dr hab. S. Dryja

godz. 14.30 – Obiad, a następnie podsumowanie spotkania (budynek UPJPII, Bernardyńska 3, s. 215)

godz. 15.00 – Zakończenie warsztatów

Sobota 07.12.2019 – tematyka: NOWOŻYTNOŚĆ

godz. 8.45-10.00 - Wykład: Emblematy jako forma przekazu semantycznego w czasach nowożytnych - dr hab. L. Rotter  (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 10.00-10.30 - Pokaz scenek z życia dworu szlacheckiego, prezentacja polskich strojów historycznych, warsztaty tańca staropolskiego - Zespół Tańca Historycznego „Kontredans” (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 10.30-11.00 - Śniadanie i przejście do Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie (al. 3 Maja 1)

godz. 11.00-14.15 - Seria dwóch zajęć warsztatowych Wielcy wodzowie i dowódcy dawnej Polski (ekspozycja Broń i Barwa) oraz Kultura szlachecka. Sarmatyzm (ekspozycja Galeria Rzemiosła Artystycznego)

godz. 14.15 – Powrót na uczelnię, obiad, podsumowanie spotkania (budynek UPJPII, Bernardyńska 3, aula)

godz. 15.00 – Zakończenie warsztatów

Sobota 11.01.2020 – tematyka: WIEK XIX 

godz. 9.00-10.30 - Wykład: Codzienne i niecodzienne życie w XIX-wiecznym Krakowie w dobie autonomii - o. dr M. Sadowski (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 10.30-11.00 - Pokaz scenek z balu XIX-wiecznego balu, prezentacja strojów empire, warsztaty tańca regencyjnego - Zespół Tańca Historycznego „Kontredans” (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 11.00-11.30 - Śniadanie i przejście do oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Kamienica Hipolitów (pl. Mariacki 3) oraz Pałac Krzysztofory - Cyberteka (Rynek Główny 35)

godz. 11.30-14.30 - Seria dwóch zajęć warsztatowych W czterech katach pradziadków (Kamienica Hipolitów) oraz Ku współczesności. Jak powstawał Wielki Kraków? (Pałac Krzysztofory - Cyberteka)

godz. 14.30 – Powrót na uczelnię, obiad, podsumowanie spotkania (budynek UPJPII, Bernardyńska 3, aula)

godz. 15.00 – Zakończenie warsztatów

Sobota 29.02.2020 – tematyka: WIEK XX

godz. 9.00-10.30 - Wykład: Czym był totalitaryzm? Idee i praktyka - dr M. Zakrzewski (budynek UPJPII, ul. Bernardyńska 3, aula)

godz. 10.30-11.30 - Śniadanie i przejście do oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Apteka pod Orłem (pl. Bohaterów Getta 18)

godz. 11.30-13.30 – Warsztaty muzealne oraz moderowany interaktywny spacer edukacyjny - Krakowskie getto

godz. 13.30 – Powrót na uczelnię, obiad, szkolenie z podstaw e-learningu,podsumowanie spotkania (budynek UPJPII, Bernardyńska 3, aula)

godz. 15.00 – Zakończenie warsztatów

CZĘŚĆ II e-learningowa: marzec-kwiecień 2020

Zajęcia e-lerningowe zakładają zapoznanie uczestników z trzema modułami/ścieżkami szkoleń historyczno-praktycznych:

- historia w grach komputerowych (osoby moderujące: mgr M. Rdzak),

- historyk na planie filmowym (osoba moderująca: dr J. Małocha),

- historia w turystyce i grach terenowych (osoba moderująca: dr R. Opulski)

 CZĘŚĆ III projektowa: maj – czerwiec 2020

W oparciu o informacje zawarte w modułach e-learningowych oraz wiedzę wyniesioną z części I (a także oczywiście z zajęć szkolnych) młodzież dzieli się na 3 ok. 15-osobowe grupy, z których każda - wspomagana przez akademickich mentorów - zrealizuje projekt odpowiadający tematyce jednego z modułów e-learningowych.

A zatem:

-uczestnicy zainteresowani tworzeniem historycznego scenariusza filmowego/teatralnego włączają się w projekt filmu,

- uczestnicy, którym spodobało się tworzenie historycznych gier komputerowych wybierają projekt gry,

- uczestnicy, których pociągnęła turystyka historyczna angażują się w projekt turystyczny.

Przy czym w przypadku nadmiaru chętnych do którejś z grup, decydować będzie jakość wykonywania przez uczestników zadań z wcześniej zaliczonego modułu e-learningowego.

Na przygotowanie projektów przeznaczono dwa spotkania, które odbędą się w soboty 09.05.2020 oraz 23.05.2020 w budynkach UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 według następującego planu:

godz. 9.00-10.30 – Praca w grupach tematycznych (gry, film, turystyka)

godz. 10.30-10.50 – Śniadanie

godz. 10.50-14.00 – Praca w grupach tematycznych (gry, film, turystyka)

godz. 14.00-14.30 – Obiad

godz. 14.30-15.00 – Podsumowanie dnia i określenie zapotrzebowania na materiały do projektu

Równocześnie w trakcie spotkania 09.05.2020 w budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3 odbywać się będą dla chętnych rodziców młodzieży uczestniczącej w projekcie Warsztaty „Plusy i minusy technologii informacyjno-komunikacyjnych” (prowadzący: dr R. Opulski – medioznawca i nauczyciel, mgr. A. Gawron – pedagog szkolny, dyrektor Niepublicznej Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi „Uczeń”). 

Finał Warsztatów „Historia ma przyszłość” stanowić będzie zaprezentowanie projektu przygotowanego przez każdą z grup, co nastąpi podczas spotkania zaplanowanego na sobotę 13.06.2020 w auli budynku UPJPII przy ul. Bernardyńskiej 3.

 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu z ramienia UPJPII:

Kierownik projektu: dr hab. Józef C. Kałużny (jozef.kaluzny@upjp2.edu.pl)

Z-ca kierownika: dr Joanna Małocha (joanna.malocha@upjp2.edu.pl)

 

Inauguracja drugiego cyklu projektu edukacyjnego
„Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”

            Dnia 26 października 2019 r. - zgodnie z założonym harmonogramem – zainaugurowano drugi i zarazem ostatni cykl zajęć, realizowanych w ramach projektu edukacyjnego pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”. Organizatorem przedsięwzięcia nieodmiennie pozostaje Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII, zaś projekt ów finansowany jest - za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

            W trakcie omawianego spotkania nowo wyłoniona, kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku od 14 do 16 lat miała możliwość wzbogacenia swojej wiedzy na temat epoki starożytnej. Uczniowie reprezentujący szkoły z Bochni, Krakowa, Libiąża, Luborzycy i Tarnowa czynnie włączyli się w dialogowany wykład Kierownika projektu – Dr. hab. Józefa C. Kałużnego - zatytułowany: Człowiek – miasto – cywilizacja w starożytności. Od Roma Augusta do Imperium Romanum. Charakteryzując specyfikę rzymskiego urbis Prelegent za przykład przyjął Pompeje, których życie i tragiczny koniec ukazał przez pryzmat źródeł pozostawionych przez świadków wybuchu Wezuwiusza. Akademicki walor całego wydarzenia podkreślało otoczenia auli uniwersyteckie przy ul. Bernardyńskiej 3.

            Z kolei realizacja drugiej, warsztatowej części zajęć odbyła się już w przestrzeni krakowskiego Muzeum Archeologicznego, gdzie – po obejrzeniu unikatowej czasowej wystawy pompejańskiej – podzieleni na grupy uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych. W ich trakcie - pod kierunkiem opiekunów dydaktycznych – zgłębiali dzieje pisma od jego sumeryjskich i egipskich początków, przez innowacje Fenicjan, aż po skrystalizowanie się alfabetu greckiego i łacińskiego. Krój scriptura monumentalis posłużył zresztą młodzieży do malarskiego udekorowania pamiątkowych materialnych toreb. Podsumowanie warsztatów, które przybrało formę krótkiej dyskusji nad pozyskanymi wiadomościami, odbyło się już po powrocie do budynku akademickiego. Tam też uczestnicy projektu korzystali z posiłków zapewnionych im przez organizatorów, tj. drugiego śniadania i obiadu.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją autorstwa A. Kozak, J. Małochy i R. Opulskiego.

Joanna Małocha

(Z-ca kierownika projektu)


Drugie zajęcia projektu edukacyjnego
„Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”

 

            Dnia 23 listopada 2019 r. - zgodnie z założonym harmonogramem – miały miejsce drugie zajęcia, odbywane w ramach dwuletniego projektu edukacyjnego pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy – Historia ma przyszłość”, jaki realizowany jest na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII.

            Tym razem kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży licealnej z Bochni, Krakowa, Libiąża i Tarnowa poznawała odmitologizowany obraz Średniowiecza. Pełen ciekawostek i zaskakujących konkluzji wykład wstępny wygłosił Dr hab. Tomasz Graff. W jego trakcie mowa była między innymi o rzeczywistym obliczu inkwizycji, nie tak znowu oczywistej „ciemnocie” wieków średnich, kontrowersjach wokół sprawy św. Stanisława, niejednolitym obrazie krzyżaków, a nawet o pewnej wątpliwości co do dynastii Jagiellonów.

            Podczas drugiej części spotkania uczniowie zostali podzieleni na kilka grup, z których każda uczestniczyła kolejno w warsztatach koordynowanych przez Kierownika Pracowni Dziejów Kultury Materialnej UPJPII – Dr Sławomira Dryję - oraz jego współpracowników. Młodzież uczyła się średniowiecznej kaligrafii i sztuki tworzenia miniatur kodeksowych. Wypróbowywała również swe siły w tworzeniu wyrobów glinianych wzorowanych na znaleziskach archeologicznych oraz poznawała zasady organizacji i funkcjonowania pracowni archeologicznej. A wreszcie doświadczała połączenia przeszłości i nowoczesności dzięki grze komputerowej, której scenariusz oparto na elementach realiów średniowiecznych. Tradycyjnie już całość edukacyjnej części spotkania zakończyło podsumowanie, w czasie którego młodzi badacze dostrzegli zbieżność zachodzącą między pracą historyka i detektywa.

Podobnie, jak miało to miejsce w trakcie zajęć październikowych, także i tym razem uczestnicy projektu korzystali z różnorodnych materiałów plastycznych dostarczonych przez organizatorów oraz z zapewnionych im posiłków.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją.

Joanna Małocha

(Z-ca kierownika projektu)

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020