Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Koło Naukowe studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej

Koło Naukowe studentów Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej

Koło Naukowe Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej stawia sobie następujące cele: krzewienie muzyki kościelnej, pogłębianie wiedzy o muzyce kościelnej: organowej, chóralnej i chorału gregoriańskiego, pogłębianie wiedzy o budownictwie organowym, refleksję naukową o muzyce oraz współpracę z innymi Kołami Naukowymi na forum polskim i międzynarodowym. Wymienione cele są realizowane poprzez: organizowanie koncertów organowych, chóralnych, nabożeństw z udziałem scholi gregoriańskiej, organizowanie warsztatów muzyki organowej, emisji głosu, dyrygowania albo z chóralistyki, organizowanie wycieczek do miejsc, w których znajdują się zabytkowe organy, organizowanie spotkań z osobami znaczącymi dla środowiska artystycznego i naukowego.

Ks. Dariusz Skowron - prezes: szczepansdb@gmail.com  697485630

Wojciech Buda - sekretarz wojek52@wp.pl

Tomasz Slusarczyk - skarbnik tomasz.slusarczyk.94@gmail.com

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020