Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie

mail: knsihsik@upjp2.edu.pl
facebook: http://www.facebook.com/KNSIHSiK/

Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie już od 2005 roku zrzesza studentów historii sztuki oraz ochrony dóbr kultury. Organizujemy nie tylko konferencje naukowe, ale również liczne objazdy zabytkoznawcze i inwentaryzacyjne. Poszerzeniu wiedzy oraz zainteresowań z zakresu historii sztuki sprzyjają comiesięczne spotkania, tzw. „Seminaria Studenckie” – skierowane przede wszystkim do studentów i doktorantów. Stwarzają one okazje do wystąpień przed szerszym gronem odbiorców.

Do inicjatyw Koła Naukowego należy również organizowana cyklicznie konferencja naukowa „Muzealia w Konserwacji”. Jej głównym celem jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z konserwacją obiektów zabytkowych, a także dyskusja nad strategiami związanymi z ich przechowywaniem i udostępnianiem.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020