Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis”

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis” UPJPII

mail: knphronesis@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/Studencko-Doktoranckie-Ko%C5%82o-Naukowe-Phrone...

Studencko–Doktoranckie Koło Naukowe „Phronesis” jest jedną z najstarszych obecnie działających organizacji studenckich UPJPII. Powstało z inicjatywy studentów historii doktryn politycznych i prawnych z dwóch powodów: aby umożliwić im badanie zagadnień wykraczających poza podstawowy program studiów i (co istotniejsze), by stworzyć warunki do praktycznego zetknięcia się z dziedziną, którą w toku studiów poznają jedynie teoretycznie.

Z tego powodu fundamentalną formą działania KN „Phronesis” jest organizacja seminariów na temat wybitnych myślicieli politycznych oraz spotkań z figurami obecnej sceny politycznej.

KN „Phronesis” w trakcie swojego funkcjonowania utworzyło dwie niezależne sekcje: „Totalną Mobilizację” wokół seminarium nt. twórczości Ernsta Jungera oraz Sekcję Historii Mówionej (od XI 2014). Obie, po wystarczającym rozwoju swych struktur, oddzieliły się od koła i funkcjonują jako niezależne (ale współpracujące) organizacje.

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020