Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów

Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

mail: knh.upjp2@gmail.com lub na maile Prezesa i Wiceprezesa

strona internetowa: www.knhsupjp2.jimdo.com [W trakcie zmiany]

facebook: www.facebook.com/knhs.upjp2

Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie jest organizacją zrzeszającą studentów i doktorantów, mających wspólne zainteresowania historyczne. Jego celem jest poszerzanie tychże zainteresowań i pasji oraz międzystudencka integracja i samodoskonalenie. 

Koło realizuje zadania ogólnego poszerzania wiedzy historycznej z różnych kategorii. Jego członkowie spotykają się na odczytach i wyjściach naukowych, konferencjach, otwarciach wystaw oraz na objazdach naukowych. Nie ma podziału na sekcje, ale każdy odnajdzie coś dla siebie – Koło realizuje bowiem tematy dotyczące historii wszystkich epok Polski i powszechnej, historii Kościoła, historii wojskowości, archiwistyki, etnografii i nauk pomocniczych historii. Tematyka spotkań i wyjść edukacyjnych jest różnorodna i dobrana do zainteresowań członków Koła.


Walne Zebranie Członków Koła Naukowego Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII
Działając na podstawie par. 15. pkt 3 Statutu Koła Naukowego Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII, zwołuję Walne Zebranie Członków Koła na dzień 7 XI 2017 r. (wtorek). Zebranie odbędzie się o godzinie 17.00 (I termin) i o 17.15 (II termin), w siedzibie Koła (podziemie budynku przy ul. Franciszkańskiej 1 w Krakowie). 
 
Obecność Członków Koła obowiązkowa!
 
Osoby o niepewnej sytuacji (dalsze członkostwo, chęć rezygnacji itp.) proszę o kontakt mailowy na adres: knh@upjp2.edu.pl najpóźniej do dnia 4 listopada 2017 r. (sobota). 
 
Na zebranie zapraszam również osoby, które chciałyby włączyć się w prace Koła. Te osoby również proszę o wcześniejszy kontakt mailowy na adres: knh@upjp2.edu.pl
 
Program zebrania: 
1. Przyjęcie do Koła nowych Członków
2. Przedstawienie sprawozdań i aktualnej sytuacji w Kole
3. Zakończenie kadencji dotychczasowego Zarządu
4. Wybór nowych władz Koła
5. Dodatkowe głosowania - sprawy bieżące
6. Plany na przyszłość w roku akademickim 2017/2018
7. Wolne wnioski. 
 
mgr Adrian Cieślik
Prezes KNHSiD UPJPII

Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w wyjściu naukowym do Muzeum Spraw Wojskowych, mieszczącego się w Forcie Swoszowice w Krakowie. Wyjście zaplanowano na wtorek 28 listopada 2017 r. na godzinie 14.00. Ze względów logistycznych oraz ograniczonej ilości osób obowiązkowe są zapisy mailowe na adres Koła (knh@upjp2.edu.pl) do soboty 25 listopada. Szczegóły na plakacie. 

 

Wyjście naukowe organizowane jest w ramach projektu pn. Śladami Twierdzy Kraków w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, realizowanego na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII przez Koło Naukowe Historyków Studentów i Doktorantów UPJPII, przy współpracy z dr. Pawłem Krokoszem, pod patronatem Stowarzyszenia "Projekt Odkrywcy Historii". 
Projekt zakłada wyjścia do fortów dawnej Twierdzy Kraków, zwiedzanie jej obiektów i ekspozycji towarzyszących. Ma na celu ukazanie roli, jaką odegrała Twierdza w okresie I wojny światowej. Niestety wiele z założeń fortyfikacyjnych Twierdzy nie przetrwało do naszych czasów w kształcie pierwotnym, wielu nie ma już w ogóle. Te, które przetrwały, wykorzystywane są obecnie jako miejsce wystawiennicze lub kulturowe; wiele z nich zaniedbano, przez co popadły w ruinę. Uczestnicy wydarzeń związanych z projektem dowiedzą się m. in. jak wyglądało życie żołnierzy w fortach, jak funkcjonował dany fort, jakie były ich rodzaje. Poznają także udział i rolę konkretnych fortów w etapach I wojny światowej i obronie Krakowa. Finał projektu zaplanowano na listopad 2018 r., a efektem ma być wystawa zdjęć wykonanych przez uczestników, prezentowana w budynkach Uniwersytetu Papieskiego, pokazująca Twierdzę Kraków w świetle 100-letniej historii odrodzonej Polski. Udział w projekcie jest więc włączeniem się w ogólnopolskie obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 2018 r.


 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020