Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Samorząd

Samorząd Studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

mail: whidk2016@gmail.com

facebook: https://www.facebook.com/whidk.UPJP2

Samorząd Studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII tworzą wszyscy studenci Wydziału. Rada Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Samorządu Studentów jest najwyższym organem Samorządu na szczeblu Wydziału. Do kompetencji Rady Wydziału Samorządu Studentów należy podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących Samorządu Wydziału w szczególności:

  1. reprezentowanie studentów wobec Dziekana i władz Wydziału;
  2. delegowanie przedstawicieli RWSS do Rady Uczelnianej i Komisji szczebla Uczelnianego;
  3. delegowanie przedstawicieli na egzaminy komisyjne;
  4. wypowiadanie się w sprawach programu i planu studiów, procesu nauczania i kształcenia;
  5. prowadzenie dokumentacji samorządu wydziałowego.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020