Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Stypendia, pomoc materialna, dotacje celowe

Informacje o stypendiach i pomocy materialnej dla doktorantów można znaleźć na stronach: stypendia doktoranckie i pomoc materialna

Informacja o dotacji dla młodych naukowcow oraz uczestników studiów doktoranckich zob. Biuletyn Informacji Publicznej UPJPII: Zarządzenie Rektora 45/2018 wraz z Regulaminem

http://bip.upjp2.edu.pl/article/zarzadzenie-nr-45-ukosnik-2018-rektora-u...

Przypominamy o konieczności rozliczenia dotacji do 1 marca po roku, na który została przyznana dotacja.

 

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019