Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Przedłużenia studiów i urlopy

Kwestia przedłużenia okresu studiów oraz urlopów w trakcie studiów uregulowana jest ściśle rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W obu przypadkach stosowana jest taka sama terminologia „przedłużenie okresu studiów”, a okres ten związany jest ze zwolnieniem z obowiązku uczestnictwa w zajęciach.

Przedłużenia okresu studiów związane z koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych dokonywane są po 4 roku studiów. Czas ten służy na dokończenie badań i przedstawienie rozprawy doktorskiej. Warunkami koniecznymi uzyskania takiego przedłużenia jest uprzednie otwarcie przewodu doktorskiego oraz uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii promotora. W trakcie przedłużonego okresu doktorant zachowuje wszystkie swe prawa.

Pozostałe przedłużenia okresu studiów związane są z sytuacją zdrowotną bądź rodzinną doktorantów i zwyczajowo nazywane są urlopami. Rozporządzenia ściśle precyzują katalog przyczyn, które mogą być podstawą dla tego typu przedłużeń. Należy pamiętać o konieczności załączenia stosownych dokumentów uzasadniających konieczność przedłużenia okresu studiów.

Wniosek o udzielenie przedłużenia okresu studiów

Należy pamiętać o konieczności załączenia stosownych opinii lub zaświadczeń.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020