Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Podstawowe akty prawne


 1. Konstytucja apostolska Veritatis Gaudium papieża Franciszka o uniwersytetach i wydziałach kościelnych [link]
 2. Konstytucja Apostolskla Sapientia Christiana papieża Jana Pawła II o uniwersytetach i wydziałach kościelnych [link]
 3. Statut UPJPII [link]

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" [link]
 2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. "Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" [link]
 3. Ustawa z dn. 27 lipca 2015 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym", rozdział 3 "Studia doktoranckie" art. 195-201a. [link]
 4. Ustawa z dn. 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity z dn. 02.12.2014 r.) [link]
 5. Rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich z 13.04.2016 r. [link]
 6. Rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych z dn. 01.09.2011 r. (tekst jednolity według obwieszczenia MNiSW z dn. 19.01.2015 r.) [link]
 7. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Konferencją Episkopatu Polski w sprawie statusu prawnego szkół wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki (Dz.U. 1999 nr 63 poz. 727) [link]
 8. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych [link]
 9. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich [link]
 10. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych [link]

Regulaminy

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020