Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Rozprawa doktorska

Poniższe przepisy obowiązują dla przewodów doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.

Rozprawa doktorska powstaje pod opieką promotora wyznaczonego przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego.

Z uwagi na regulacje specyficzne dla uczelni kościelnych (konstytucja Sapientia Christiana art. 49 par. 3) dla uzyskania promocji akademickiej konieczne jest opublikowanie rozprawy lub jej części drukiem.

 
UWAGA! Od dn. 1 stycznia 2020 r. warunkiem złożenia przez doktoranta pracy doktorskiej jest dostarczenie przez promotora raportu antyplagiatowego

Doktorant składa do sekretariatu

1. Trzy egzemplarze pracy doktorskiej, z adnotacją i podpisem promotora na pierwszej stronie że praca została przyjęta.

2. Streszczenie pracy w języku polskim i angielskim, z datą i podpisem doktoranta

3. Podanie do Kierownika dyscypliny historia o wyznaczenie recenzentów. Na wniosek Kierownika recenzentów powołuje Senat.

Wymagania odnośnie prac dyplomowych

 1. Na początku pracy:
  1. strona tytułowa
  2. strona z opisem bibliograficznym pracy, abstraktem i słowami kluczowymi
  3. spis treści
 2. Na końcu pracy:
  1. bibliografia
  2. strona z oświadczeniem o zgodzie na udostępnienie pracy
  3. strona z oświadczeniem kierującego i autora pracy
 3. Załączniki
  1. płyta CD z zapisaną pracą dyplomową (format pliku DOC) w kopercie. Płytę należy umieścić wewnątrz pracy, na okładce, w doklejonej do niej kopercie formatu K-10 (127*127 mm). Płyta CD musi być opisana — w opisie należy zawrzeć:
   • imię i nazwisko,
   • nr albumu,
   • tytuł pracy,
   • nazwisko promotora,
   • wydział,
   • uczelnia

Praca powinna być oprawiona w oprawę kartonową lub miekką i trwale sklejona/zszyta. Nie przyjmujemy prac bindowanych oraz spinanych ruchomymi grzbietami.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020