Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Rozprawa doktorska

Rozprawa doktorska powstaje pod opieką promotora wyznaczonego przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego.

Z uwagi na regulacje specyficzne dla uczelni kościelnych (konstytucja Sapientia Christiana art. 49 par. 3) dla uzyskania promocji akademickiej konieczne jest opublikowanie rozprawy lub jej części drukiem.

Doktorant składa do sekretariatu

1. Trzy egzemplarze pracy doktorskiej, z adnotacją i podpisem promotora na pierwszej stronie że praca została przyjęta.

2. Streszczenie pracy w języku polskim i angielski, z datą i podpisem doktoranta

3. Podanie do Rady Wydziału o wyznaczenie recenzentów.

Wymagania odnośnie prac dyplomowych

 1. Na początku pracy:
  1. strona tytułowa
  2. strona z opisem bibliograficznym pracy, abstraktem i słowami kluczowymi
  3. spis treści
 2. Na końcu pracy:
  1. bibliografia
  2. strona z oświadczeniem o zgodzie na udostępnienie pracy
  3. strona z oświadczeniem kierującego i autora pracy
 3. Załączniki
  1. płyta CD z zapisaną pracą dyplomową (format pliku DOC) w kopercie. Płytę należy umieścić wewnątrz pracy, na okładce, w doklejonej do niej kopercie formatu K-10 (127*127 mm). Płyta CD musi być opisana — w opisie należy zawrzeć:
   • imię i nazwisko,
   • nr albumu,
   • tytuł pracy,
   • nazwisko promotora,
   • wydział,
   • uczelnia

Praca powinna być oprawiona w oprawę kartonową lub miekką i trwale sklejona/zszyta. Nie przyjmujemy prac bindowanych oraz spinanych ruchomymi grzbietami.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019