Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Przewód doktorski

Przewód doktorski jest procesem, którego celem jest nadanie tytułu naukowego doktora. Przewód regulowany jest osobnymi przepisami [link], co czyni go niezależnym od przepisów dotyczących studiów doktoranckich.

Przed wystąpieniem z prośbą o wszczęcie przewodu doktorskiego należy złożyć komplet dokumentów do Kierownika studiów doktoranckich w celu weryfikacji poprawności formalnej wniosku.

Do otwarcia przewodu konieczne jest opublikowanie pracy naukowej, o której wspomina Rozporządzenie MNiSW - najczęściej jest to artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie punktowanym przez MNiSW. Wyszukiwarka tych czasopism wskazująca liczbę punktów za dany rok (konieczne do wpisania we wniosku) dostępna jest pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/

Regulamin przewodów doktorskich na WHiDK

Wniosek o otwarcie przewodu doktorskiego

Rozporządzenie MSiSW 26 09 2016 ws. szczegółowego trybu i czynności postępowania w przewodzie doktorskim

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019