Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

O nas

Nazwy obcojęzyczne Wydziału:
Facultas Historiae et Hereditatis Culturalis
Faculty of History and Cultural Heritage
Faculté d'Histoire et du Patrimoine Culturel
Факультет истории и культурного наследия
Факулътет iсторiї i культурної cnaдщини
Facoltà di Storia e Patrimonio Culturale

"Celem działalności Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego jest badanie i upowszechnianie znajomości dziejów Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w historii i kulturze narodów słowiańskich, w tym przede wszystkim Polski. Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego prowadzi także studia międzyuczelniane, międzywydziałowe, podyplomowe, kursy specjalistyczne, szkolenia i warsztaty, których celem jest aktualizacja, doskonalenie i pogłębianie wiedzy uzyskanej w trakcie studiów zasadniczych oraz propagowanie historii Kościoła i kultury.
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego realizuje wymogi i standardy akredytacyjne w zakresie jakości kształcenia i jej oceny, systemu punktów kredytowych oraz współpracy z innymi ośrodkami naukowymi."
                                                                            Statut UPJPII, pkt. 159, 156-166

Wydział Historii Kościoła na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie został utworzony decyzją Jana Pawła II na mocy motu proprio "Beata Hedvigis" z 8 grudnia 1981 r. W 2008 została zmieniona nazwa wydziału z Wydziału Historii Kościoła na Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. W tymże roku dokonano reformy struktury Wydziału powołując trzy instytuty: Instytut Historii, Instytut Historii Sztuki i Kultury oraz Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej.

Kształcimy studentów na studiach licencjackich (I stopnia), magisterskich-uzupełniających (II stopnia) oraz doktoranckich (III stopnia).

Studia I stopnia realizowane są na kierunkach:
- Historia (specjalności: historia Kościoła, Europa Wschodnia, Doktryny polityczne i prawne)
- Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
- Turystyka historyczna
- Historia sztuki
- Ochrona dóbr kultury
- Muzyka kościelna.

Studia II stopnia realizowane są na kierunkach:
- Historia (specjalności: historia Kościoła, Europa Wschodnia, Archiwistyka, Doktryny polityczne i prawne, Turystyka historyczna)
- Historia sztuki
- Muzyka kościelna.

Studia III stopnia realizowane są na kierunku HISTORIA

 

Funkcję Dziekana Wydziału Historii Kościoła, a następnie Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego pełnili kolejno: prof. dr hab. Janina Bieniarzówna (1981-1991), ks. doc. dr hab. Stanisław Piech (1991-1994), ks. prof. dr hab. Janusz Wycisło (1994-2004), ks. dr hab. Jan Józef Janicki, prof. PAT (p.o. dziekana, 2004), ks. dr hab. Jan Szczepaniak, prof. PAT (2004-2009), ks dr hab. Józef Wołczański, prof. UPJPII (2009-2012), ks. prof. dr hab. Jan Szczepaniak (2012-2016), ks. prof. dr hab. Jacek Urban (2016-)

W dniu 7 maja 2009 r. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej podjęła uchwałę przyznającą kierunkowi historia prowadzonemu przez Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII akredytację na 5 lat i wręczyła certyfikat jakości kształcenia.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019