Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Nabór artykułów do "Biuletynu Informacyjnego Studium Polski Podziemnej"

Studium Polski Podziemnej w Londynie, jedna z najbardziej zasłużonych instytucji naukowo– archiwalnych na Zachodzie zamierza wydać trzynasty już numer „Biuletynu Informacyjnego Studium Polski Podziemnej” w nowej koncepcji.

Naszym celem jest umożliwienie utalentowanym studentom i doktorantom historii opublikowania najciekawszych artykułów historycznych tematycznie związanych z Polskim Państwem Podziemnym i Armia Krajową. Projekt ten zarazem zapoczątkuje powstanie „Platformy Młodego Historyka” - miejsca startu dla młodych i obiecujących adeptów historii.

Wybrane prace zostaną opublikowane obok artykułów renomowanych i uznanych historyków zawodowych na łamach „Biuletynu Studium Polski Podziemnej” oraz na stronie internetowej SPP (www.studium.org.uk). Niektóre z nich zostaną także przetłumaczone na język angielski.

Mamy nadzieję, iż tym sposobem ułatwimy rozwój zawodowy najmłodszym i najbardziej obiecującym członkom społeczności akademickiej w Polsce i poza jej granicami, wnosząc jednocześnie skromny wkład w rozwój nauki polskiej oraz rozpowszechniając wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej w Polsce i poza jej granicami (także wśród odbiorców anglojęzycznych).

Ze względu na przypadającą w tym roku setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości tematem przewodnim wydawnictwa jest: "Tradycje niepodległościowe w działalności Polskiego Państwa Podziemnego".

Artykuły nie przekraczające 3000 słów (włączając przypisy) należy nadsyłać nie później niż do 15 września br. na adres: biuletyn@studium.org.uk

Karolina Trzeskowska, Studium Polski Podziemnej

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019