Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a Muzeum Narodowym w Krakowie 4 VI 2018

4 czerwca 2018 podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, reprezentowanym przez rektora ks. prof. dra hab. Wojciecha Zyzaka a Muzeum Narodowym w Krakowie, reprezentowanym przez dyrektora dra hab. Andrzeja Betleja. Dotyczy ono współpracy z Instytutem Historii Sztuki i Kultury z naszego Wydziału. 

Biorąc pod uwagę - jak napisano w tekście listu intencyjnego - że  obie strony będące instytucjami publicznymi, ale i ośrodkami wiedzy, stawiają sobie za cel i wypełniają misję popierania i prowadzenia działalności upowszechniającej wiedzę o sztuce, kulturze i dziedzictwie narodowym zamierzają podjąć współpracę polegającą na wzajemnej wymianie informacji i udostępnianiu danych dotyczących badań i opracowań naukowych prowadzonych przez obie strony umowy oraz współdziałaniu przy realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym, popularyzatorskim, edukacyjnym oraz promującym kulturę i sztukę.

Muzeum Narodowe m.in. udostępnia studentom i pracownikom naukowym UPJPII swoje wystawy, zbiory, dokumentację do celów dydaktycznych i badawczych. UPJPII służy konsultacjami merytorycznymi - wiedzą nauczycieli akademickich i wykonywanymi ekspertyzami. Uniwersytet zobowiązuje się także promować i umożliwiać udział studentów w wolontariacie podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum Narodowe. Studentom UPJPII umożliwiane będzie odbywanie praktyk zawodowych w działach Muzeum Narodowego.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019