Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Patronat nad VII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

"3 marca br. Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie reprezentowany przez JM Rektora ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zyzaka oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie reprezentowane przez dyrektora mgra Wojciecha Zagórnego podpisały umowę w sprawie patronatu UPJPII nad VII LO. W podpisaniu umowy uczestniczyli także: ks. prof. dr hab. Jacek Urban, dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego oraz p. Michał Zakrzewski - nauczyciel historii sztuki w VII LO.

Umowa zakłada współpracę, np. prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczniów szkoły przez pracowników UPJPII, przy czym w sposób szczególny za ową współpracę odpowiedzialny jest Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego. To informowanie się nawzajem o ważnych wydarzeniach, tak mających miejsce na Uniwersytecie, jak i w Szkole ( np. inauguracja roku akademickiego, inauguracja roku szkolnego, święta uczelniane i szkolne.) Cyt. za: http://upjp2.edu.pl/komunikaty/upjpii-obj%C4%85%C5%82-patronat-nad-vii-l...

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018