Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Nowy Numer Folia Historica Cracoviensia

 

Cieszymy się, że ukazał się nowy numer 23 (2017), z. 1 Folia Historica Cracoviensia, gratulujemy Radakcji! 

W zeszycie, w nowej szacie graficznej, którego przewodnim tematem jest problematyka "Apostołów barbarzyńskiej Europy", odnajdziemy angielskojęzyczyne artykuły: Łukasza Burkiewicza, Józefa Cezarego Kałużnego, Jerzego Strzelczyka, Petra Jokeša, Anny Pobóg-Lenartowicz, Tomasza Węcławowicza, Maji Gąssowskiej, Tomasza Graffa, Pawła F. Nowakowskiego oraz Janusza Smołuchy. 

Gorąco zachęcamy do lektury!

Spis treści:

Ł. Burkiewicz, The beginnings of Christianity in Cyprus. Religious and cultural aspects, s. 13-36.

J. C. Kałużny, Unknown apostles of the grassroots mission in Gothic Dacia in the light of The Passion of St. Sabbas the Goth, s. 37-60.

J. Strzelczyk, The Spoken Word, the Book and the Image in the Work of Evangelization, s. 61-76.

P. Jokeš, Patron Saints in the times of Christianization. Some reflections about Great Moravian dedications, s. 77-89.

A. Pobóg-Lenartowicz, Saint Adalbert – the Apostle of Silesia, s. 91-103.

T. Węcławowicz, The Romanesque Bronze Doors at Gniezno Cathedral Church: Some New Remarks, s. 105-118.

M. Gąsowska, The Apostles of medieval Livonia (until the beginning of 13th Century), s. 119-141.

T. Graff, Servants of the devil or protectors of Christianity and apostles among pagans? Shaping the image of Poland and Poles in the context of steps taken by Wladyslaw II Jagiello’s diplomacy against ‘Satira’ by John Falkenberg, s. 143-176.

P.F. Nowakowski, The Apostolic Mirror of the Hussite Image, s. 177-191.

J. Smołucha, Cultural and Religious Significance of the Cyrillo- -Methodian Tradition in Central and Eastern Europe, s. 193-213.

D. Żywczak, Rec.: Elżbieta Wiater, Wierny pies Pański: biografia św. Jacka Odrowąża, s. 217-222.

Poniżej link do wersji elektronicznej artykułów: http://czasopisma.upjp2.edu.pl/foliahistoricacracoviensia/issue/view/174...

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018