Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Nowa płyta CD pedagogów i studentów MIMK

...  MISSA EST

Msza św. w kościele św. Marka w Krakowie przed Vaticanum Secundum.

Katedra Muzyki Kościelnej Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie pod przewodnictwem jej kierownika prof. dr hab. Wiesława Delimata podjęła inycjatywę wykonania i nagrania śpiewów uroczystej liturgii Mszy św. w formie obowiązującej przed reforma Soboru Watykańskiego II. Nagranie stanowi rodzaj symulacji liturgii Mszy św. według formularza z VI niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego, jaka mogła być sprawowana w okresie międzywojennym w kościele św. Marka w Krakowie. Nagrania dokonali pedagodzy i studenci Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej w Krakowie. Nagranie zostało finansowane ze środków na badania statutowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Nagrania dokonało Studio nagrań Ars Sonora.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018