Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Certyfikat jakości dla Pracowni Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Pracownia Inwentaryzacji i Digitalizacji Zabytków działająca na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II została uhonorowana certyfikatem jakości FADGI 4 w zakresie digitalizacji książek. Światowe standardy digitalizacji dziedzictwa kulturowego wyznaczane są przez powołaną w 2007 roku inicjatywę Federal Agencies Digital Guidelines Initiative (FADGI).

Certyfikat przyznano Tomaszowi Śliwińskiemu – fotografowi i skanerzyście zatrudnionemu w Pracowni w ramach projektu Sakralne Dziedzictwo Małopolski. Projekt ten realizowany przez UPJPII od marca 2017 roku zakłada digitalizację i udostępnienie na utworzonym w tym celu portalu internetowym 3319 w pełni zdigitalizowanych dzieł sztuki ze 168 obiektów sakralnych z terenu Małopolski. W ramach projektu digitalizacji poddawane są również wybrane archiwalia z zasobów zgromadzonych w Archiwum Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, Archiwum Krakowskiej Kapituły na Wawelu oraz Archiwum Archidiecezji Lwowskiej.

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019