Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Promocje doktorskie i profesorskie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego

Serdecznie gratulujemy, że w dniu 11 stycznia 2018 roku w Kolegiacie św. Anny dyplomy doktora i doktora habilitowanego oraz stanowiska profesorów zwyczajnych z naszego Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego otrzymają:

 

Doktorzy: 

Pan dr Grzegorz JASIAK

Temat: Władze państwowe wobec Kościoła rzymskokatolickiego w mieście Radomiu i powiecie radomskim w latach 1945-1975, Promotor: Ks. prof. dr hab. Bogdan STANASZEK

 

Pani dr Magdalena LEJMAN

Temat: Kształtowanie obrazu wspólnoty radzieckiej w filmie fabularnym RFSRR (Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej)(1932-1956, Promotor: Pan dr hab. Jakub SADOWSKI

 

Pan dr Michał MICHALSKI

Temat: Ruś Kijowska i Połowcy. Wpływ małżeństw mieszanych na kształtowanie się stosunków politycznych, kulturowych i religijnych, Promotor: Pan prof. dr hab. Maciej Salamon

 

Doktorzy Habilitowani: 

Pan dr hab. Józef KAŁUŻNY

Pan dr hab. Andrzej SZCZEPANIAK

 

Profesorowie zwyczajni: 

ks. prof. dr hab. Józef MARECKI

ks. prof. dr hab. Bogdan STANASZEK

ks. prof. dr hab. Andrzej WITKO

 

Instytut Historii

Instytut Historii

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Instytut Historii Sztuki i Kultury

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018