Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
Rekrutacja UPJPII

Komunikaty dla doktorantów

Drodzy doktoranci, którzy skorzystali z dotacji celowej! Pani mgr Iwona Bąk przypomina o rozliczeniu: 

"Szanowni Państwo,

zgodnie z obowiązującymi procedurami - na koniec roku kalendarzowego należny rozliczyć wydatkowanie środków z dotacji celowej dla młodych naukowców (doktorantów)
Wprawdzie ostateczne sprawozdanie winno być złożone do 10 marca roku następującego po roku otrzymania dotacji - jednak środki finansowe winny być rozliczone na koniec grudnia danego roku. jeżeli jednak doktorant nie wykorzystał wszystkich środków może stosownym pismem do Dziekana (potwierdzonym przez Promotora) - prosić o możliwość przedłużenia realizacji zadania i przeniesienie niewykorzystanych środków na następny rok - ale do wykorzystani tylko do 1 marca.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie doktorantom informacji o konieczności kontaktu z Centrum Naukowo-Badawczym celem rozliczenia dotacji. 
Z Centrum również wyślemy takie komunikaty wraz z drukiem sprawozdania, ale liczę również na Państwa Wsparcie w tej kwestii.
Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
Iwona Bąk 

Rekrutacja 2017

Wirtualny dziekanat

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018