Struktura Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego


WŁADZE WYDZIAŁU - DYŻURY

Dziekan:
ks. prof. dr hab. Jacek Urban

wtorek 8.30-10.00

Prodziekan:
ks. dr hab. Robert Tyrała, prof. UPJPII

czwartek 10.00-11.30

Prodziekan:
dr Tomasz Graff

środa 11.30-12.30

Dyżury odbywają się:
pok. 205, ul. Kanonicza 9
31-002 Kraków

SEKRETARIAT RADY WYDZIAŁU

ul. Kanonicza 9, pok. 202
31-002 Kraków

tel./faks 12 370 86 16
tel. 12 421 65 19
e-mail: sekretarz.wh@upjp2.edu.pl
Sekretarz Rady Wydziału
mgr Krystyna Wypiór

poniedziałek 12.30-15.00
wtorek-czwartek 8.30-12.30

Sprawy ogólne i pracownicze - mgr Krystyna Radoń

poniedziałek: 9.30-12.30
wtorek: 9.30-12.30
czwartek: 9.30-12.30
piątek: 9.30-12.30

Sekretariat Instytutu Historii

ul. Kanonicza 9, pok. 202
31-002 Kraków

tel./faks 12 370 86 16
tel. 12 421 65 19
e-mail: wh@upjp2.edu.pl

SEKRTARIAT - GODZINY URZĘDOWANIA

Sprawy studenckie - p. Magdalena Klasa
poniedziałek: dzień wewnętrzny
wtorek: 10.00-12.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 10.00-12.00
piątek: 10.00-12.00

Sekretariat Instytutu Historii Sztuki i Kultury

Adres:
31-014 Kraków, ul. Sławkowska 32
tel./faks 12 421 26 97
e-mail: sztuka@upjp2.edu.pl

Pracownicy:
mgr Małgorzata Szczerbińska-Polak
s. mgr Anna Kopińska CHR,
wtorek: 10.00-12.00
środa: 10.00-12.00
czwartek: 10.00-12.00
piątek: 10.00-12.00

Sekretariat Międzyuczelnianego Instytutu Muzyki Kościelnej

Adres:
30-814 Kraków, ul. Prosta 35 A
tel./faks 12 658 23 30
email: muzykakoscielna@upjp2.edu.pl

Pracownicy:
s. mgr Anna Kopińska CHR
poniedziałek: 9.00-16.00
wtorek: 9.00-16.00
dla studentów - poniedziałek i wtorek: 10.00-12.00

Jednostka Nadrzędna

Wirtualny Dziekanat

Władze

Kierownicy studiów

    Jednostki

    Rada Wydziału


    << Wstecz | Dalej >>


    Europa Wschodnia | Historia | Instytut Historii Sztuki i Kultury | Muzyka