Kalendarium


Kalendarium na rok akademicki 2015/16
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie


Pielgrzymka pracowników i studentów do Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie 30.09.2015

ZAJĘCIA PIERWSZEGO SEMESTRU 1.10.2015 - 27.01.2016

Inauguracja Roku Akademickiego AM 6.10.2015

Inauguracja Roku Akademickiego UPJPII 16.10.2015

Hołd składany św. Janowi z Kęt 18.10.2015
Msza św. w kolegiacie św. Anny o godz. 17.00

Msza święta za zmarłych pracowników wyższych uczelni miasta Krakowa
Kolegiata św. Anny godz. 18.00 16.11.2015

XI Dni Muzyki Kościelnej w Archidiecezji Krakowskiej 14 - 24.11.2015
Rocznica powołania Papieskiej Akademii Teologicznej 8.12.2015

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 23.12.2015 - 2.01.2016

619. rocznica powołania Wydziału Teologicznego w Akademii Krakowskiej 11.01.2016

ZIMOWA SESJA EGZAMINACYJNA 28.01.2016 - 6.02.2016

FORTEPIAN (s. 41) 28 01.2016 (od 9.00)
EMISJA GŁOSU (s. 41) 28.01.2015 (od 12.00)
ORGANY (aula) 29.01.2016 (od 9.00)
3.02.2016 (od 9. 00 MIMK
od 15.00 AM)
DYRYGOWANIE (aula) 1.02.2016 (od 9.00)
AKOMPANIAMENT LITURGICZNY (s.51) 4. 02.2016 (od 9.00)
IMPROWIZACJA (s.51) 4.02.2016 (od 12.00)

PRZERWA MIĘDZYSEMESTRALNA 8.02.2016 - 13.02.2016

POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA 22.02.2016 - 27.02.2016

Święto Akademii Muzycznej 25.02.2016

ZAJĘCIA SEMESTRU DRUGIEGO 15.02.2016 - 3.06.2016

ŚWIĘTA WIELKANOCNE 25.03.2016 - 29.03.2016

DYPLOMY LITURGICZNE (II SUM) 4.05.2016 5.05.2016 6.05.2016 9.05.2016 10.05.2016 11.05.2016
Daty i godziny prób do dyplomów liturgicznych zostaną podane w późniejszym terminie.
Godziny prób w kościołach zostaną podane na początku kwietnia 2016. Każda próba trwa maksymalnie 2 godziny zegarowe.


TERMIN ZŁOŻENIA PRAC LICENCJACKICH 26.05.2016

LETNIA SESJA EGZAMINACYJNA 6.06.2016 - 15.06.2016

Uroczyste promocje doktorskie na UPJPII 8.06.2016

TERMIN ZŁOŻENIA PRAC MAGISTERSKICH 1.06.2016

ORGANY (Dąbie) 7.06.2016 (I-II LIC) 8.06.2016 (I SUM)
EGZAMIN LICENCJACKI (Organy- Dąbie, III LIC) 8.06. 2016 (od 9.00)
AKOMPANIAMET LITURGICZNY 10.06.2016 od 9.00
IMPROWIZACJA 10.06.2016 od 12.00
DYRYGOWANIE 6.06.2016 od 9.00
EMISJA GŁOSU s. 41 9.06.2016 od 12.00
FORTEPIAN 9.06.2016 od 9.00
HISTORIA MUZYKI 13.06.2016 od 9.00
KONTRAPUNKT 14.06.2016 III LIC
HARMONIA 15.06.2016 II LIC od. 9.00
KSZTAŁCENIE SŁUCHU 15.06.2016 od 12.00
EGZAMIN LICENCJACKI (Obrona prac, III LIC) 16.06.2016 od 10.00

7. rocznica podniesienia PAT do godności Uniwersytetu 19.06.2016

DYPLOMY ORGANOWE II SUM 13.06.2016 14.06.2016 15.06.2016 16.06.2016 17.06.2016
20.06.2016

EGZAMIN MAGISTERSKI (obrona prac, II SUM) 22.06.2016 (od 10.00)

POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA 5.09.2016 - 10.09.2016

EGZAMINY WSTĘPNE NA KIERUNEK MUZYKA KOŚCIELNA 20.06.2016 (LIC)
21.06.2016 (SUM)

Mogą też wystąpić inne wydarzenia, o których z wyprzedzeniem będą wszyscy poinformowani!


<< Wstecz | Dalej >>


Europa Wschodnia | Historia | Instytut Historii Sztuki i Kultury | Muzyka