O Instytucie


O NAS
Instytut Historii Sztuki i Kultury powstał w 2008 roku, łącząc naukowców aktywnych dotąd w różnych ośrodkach w Polsce i zagranicą. Kadrę Instytutu tworzą nauczyciele akademiccy o wieloletnim doświadczeniu i liczne grono młodych naukowców.
O dynamicznym rozwoju Instytutu świadczą prowadzone tu projekty badawcze, które otrzymały finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczące m.in. inwentaryzacji zabytków rzemiosła artystycznego w kościołach Archidiecezji Krakowskiej czy tworzenia interdyscyplinarnych baz danych dokumentujących jedwabne tkaniny z krakowskich zbiorów kościelnych od XV do XVII w. W realizacji programów badawczych uczestniczą nasi studenci i absolwenci.

STUDIOWANIE W INSTYTUCIE
Siedziba Instytutu Historii Sztuki i Kultury znajduje się w sercu Krakowa. Od najważniejszych zabytków miasta, muzeów i galerii dzieli nas najwyżej kilkuminutowy spacer. Dzięki temu nasi studenci mają okazję poznawać świat sztuki podczas licznych zajęć prowadzonych w muzeach, galeriach, kościołach i innych zabytkach architektury. Naszym zdaniem bezpośredni kontakt z dziełem sztuki i możliwość swobodnej dyskusji są szczególnie istotne podczas studiów, dlatego prowadzimy zajęcia zawsze w małych grupach.
W czasie roku akademickiego organizowane są krajowe i zagraniczne objazdy naukowe, a latem umiejętności zawodowe szlifowane są podczas praktyk wakacyjnych.

Poszerzaniu fachowej wiedzy sprzyja działalność trzech specjalistycznych pracowni, zapewniająca studentom udział w prowadzonych pracach badawczych.

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych wyposażona w najnowocześniejszą aparaturę badawczą i konserwatorską podejmuje opiekę nad zabytkowymi tkaninami, pochodzącymi przede wszystkim z bogatych zbiorów kościelnych w Małopolsce.

Pracownia Inwentaryzacji i Digitaliacji Zabytków w ramach wyjazdów terenowych przygotowuje szczegółowe dokumentacje dzieł architektury sakralnej i ich wyposażenia, katalogując zabytki nierzadko zupełnie nieznane i niezwykle cenne. Wyjazdy, w których uczestniczą także studenci, to doskonały „poligon doświadczalny” dla osób pragnących w przyszłości zawodowo zająć się ochroną dziedzictwa kulturowego lub pracą naukową. Nasi studenci brali udział w dokumentowaniu zasobów Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie oraz w inwentaryzowaniu kilku klasztorów historycznej Małopolski, np. opactwa benedyktynek w Staniątkach.

Pracownia Dziejów Kultury Materialnej zajmuje się dziejami przedmiotów codziennego użytku, technologią ich wytwarzania, kontekstem społecznym, a także ich inwentaryzacją, wstępną konserwacją i dokumentacją. Wspólnie ze studentami przebadano już obronny dwór renesansowy w Graboszycach, teren pałacu w Setnicy oraz założenie obronne zamku w Mirosławcu. Prace terenowe dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy na temat badań archeologicznych, a dzięki współpracy z naukowcami z innych dziedzin (architekci, geodeci, paleozoolodzy, paleobotanicy, dendrolodzy, antropolodzy, etc.) uczą szerokiego, interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych.
Staramy się, aby program studiów dawał różnorodne możliwości rozwoju indywidualnych zainteresowań, a jeśli twórcza fantazja studentów wykracza poza te propozycje, wówczas przyjazne ramy dla realizacji tych twórczych pomysłów zapewnia Studenckie Koło Naukowe.


<< Wstecz | Dalej >>


Europa Wschodnia | Historia | Instytut Historii Sztuki i Kultury | Muzyka