Koło Naukowe


Koło Naukowe Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie

Zarząd Koła Naukowego Studentów Instytutu Historii Sztuki i Kultury UPJP2:

Prezes: Mateusz Chramiec
Wiceprezes: Anna Pabian
Skarbnik: Klaudia Sułkowska
Sekretarz: Ewelina Żurek

Opiekun Koła Naukowego: prodziekan WHiDK dr Józef Skrabski

Koło Naukowe jest organizacją zrzeszającą od 2005 roku aktywnych studentów historii sztuki, ochrony dóbr kultury oraz osób zainteresowanych naszą dyscypliną naukową. Statutowe cele Koła realizujemy na bardzo wielu płaszczyznach. Między innymi zajmujemy się:

• Działalnością naukową z zakresu historii sztuki i ochrony dóbr kultury.
• Katalogowaniem księgozbioru biblioteki IHSiK UPJP2,
• Organizacją konferencji naukowych,
• Organizacją objazdów naukowych, krajoznawczych, inwentaryzacyjnych oraz zabytkoznawczych,
• Urządzaniem seminariów, spotkań naukowych oraz wykładów,
• Archiwizacją referatów, zdjęć etc. z objazdów naukowych i innych wydarzeń organizowanych przez Koło Naukowe,
• Współpracą z organizacjami o podobnych celach,
• Działalnością promocyjną naszego Instytutu oraz popularyzacją historii sztuki,
• Wspieraniem i pomocą naukową naszym studentom,
• Dobrą zabawą w gronie znajomych, przede wszystkim na corocznych balach historyka sztuki.

W roku 2014 powołana została także Sekcja Absolwentów, która działa w porozumieniu z naszym Kołem.

Kontakt
mail: knsihsik@upjp2.edu.pl
facebook: https://www.facebook.com/KNSIHSiK/

<< Wstecz | Dalej >>


Europa Wschodnia | Historia | Instytut Historii Sztuki i Kultury | Muzyka